27.09.2019 Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție „Servicii socio-medicale la domiciliu”

Anunt

24.09.2019 Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție DALI pentru Adapostul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte din str.Ion Vlad nr.3-5 Sector 2

AnuntRaport

23.09.2019 Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție servicii de toaletare și/ sau defrișare, precum și a plantării de arbori, conform anexei.

AnuntRaport

13.09.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie Solutie de dezvoltare si imbunatatire a paginii de web a DGASPC Sector 2
AnuntRaport
11.09.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie „DALI si Expertiza tehnica pentru cladirea din str.Caroteni nr.21-23, Sector 2 Bucuresti ”

Anunt Raport

06.09.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie „Servicii de verificare a hidrantilor din dotarea locatiilor DGASPC Sector 2, precum si Piese de schimb pentru reparatii hidranti interiori si statii de pompare aferente acestora”

Anunt de intentie, caiet de sarcini, draft contract

26.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie servicii de evaluare a conformitatii si implementare a Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal

AnuntRaport consultare piata

26.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie a pachetului de servicii solutie software registratura electronica sisistem de management al documentelor si servicii de implementare si instruire

AnuntRaport consultare piata

12.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie si montaj a lămpilor de iluminat stânga/dreapta si a prizelor rezistente la umezeală (schuko cu capac de protectie) pentru un număr de 18 locaţii pe care le are în administrare

Anunt consultare piataTabel cantitatiPrelungire termenRaport consultare piata

07.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie Servicii de analize de laborator probe de apa, alimentare si teste de sanitatie pentru locaţiile din cadrulD.G.A.S.P.C. Sector 2

Servicii de analize de laborator probe de apa

06.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie Servicii de depozitare a documentelor arhivate si servicii de accesare/transmitere/transport a documentelor solicitate pe durata depozitarii, conform documentaţiei atasasate.

Procedura achizitie

06.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie Servicii de arhivare, conform documentaţiei atasasate

Procedura achizitie SERVICII DE ARHIVARE

06.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie piese de schimb pentru reparaţii hidranti interiori si statii de pompare aferente acestora, precum si servicii de verificare a hidrantilor din dotarea locaţiilor DGASPC Sector 2

Anunt intentie, caiet de sarcini, draft contract piese de schimb pentru reparatii hidranti interiori si statii de pompare, precum si servicii de verificare a hidrantilor

04.08.2019 Anuntul de intentie, caietul de sarcini, criteriile de atribuire si draftul de contract in vederea achizitionarii de servicii, respectiv programul de formare profesionala cu tema „Abuzul asupra copilului”

AnuntRaspuns solicitare

04.08.2019 Anuntul de intentie, caietul de sarcini, criteriile de atribuire si draftul de contract in vederea achizitionarii de servicii, respectiv programul de formare profesionala cu tema „Metode si tehnici privind dezvoltarea individuala a copilului”

AnuntRaspuns solicitare

04.08.2019 Anuntul de intentie, caietul de sarcini, criteriile de atribuire si draftul de contract in vederea achizitionarii de servicii, respectiv programul de formare profesionala cu tema „Efectele institutionalizarii si dezinstitutionalizarea copiilor”,

AnuntRaspuns solicitare

02.08.2019 Direcţia Generala de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie „DALI pentru Adăpostul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte din str. Ion Vlad nr.3-5, Sector 2, Bucureşti”

AnuntRaport

01.08.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie: Servicii de cazare(pensiune completa) si transport pentru tabere la munte, destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, din cadrul DGASPC Sector 2

Anunt

30.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie a unei aplicatii care sa cuprinda un modul de Resurse Umane pentru eficientizarea activitatii Directiei Resurse Umane
Anunt consultare piata
Raport consultare piata
29.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie pompe de base pentru Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice „Speranta”

Anunt consultare piata
Raport consultare piata

26.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie
achiziţie „maşini de gătit, aragaze si cuptoare”.
Obiect consultare piaţă :
Stabilirea valorii estimate Şi evaluarea unui caiet de sarcini pentru procedura de achiziţie „maşini de gătit, aragaze si cuptoare”.
Consultare cu privire la caietul de sarcini având în vedere condiţiile tehnice, modalitatea de livrare a produselor, în vederea evitării unor solicitări de clarificări ulterioare.Descriere consultare piaţă :
Prin consultarea de piaţă, autoritatea contractantă doreşte: Să stabilească valoarea estimată a achiziţiei;
Evaluarea caietului de sarcini;
Aspecte supuse consultării
Stabilirea valorii estimate pentru achiziţia de „ maşini de gătit, aragaze si cuptoare”; Consultare cu privire la caietul de sarcini având în vedere specificaţiile tehnice minimale, în vederea evitării unor solicitări de clarificări ulterioare;Anunt consultare piata
Caiet de sarcini
Raport
23.07.2019 DGASPC Sector 2 este interesata de achiziţionarea de medicamente prescrise de medici pe retete, in baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a procedurii operaţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

Anunt intentie si conventie

23.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie
pachet de servicii solutie software registratura electronica si sistem de management al documetelor si servicii de implementare si instruire.Anunt consultare
23.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie
servicii de evaluare a conformitatii si asistenta in implementarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal-(UE)/2016/679 si instrument informatic colaborativ de securitate, evidenta si monitorizare a activitatii de aliniere si conformare la regulament.Anunt consultare
22.07.2019 Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2 intenţionează să demareze procedurile legale de achiziţie „DALI si Expertiza tehnica pentru cladirea din str. Caroteni nr.21-23, Sector 2, Bucureşti”
Obiect consultare piata :Stabilirea valorii estimate pentru procedura de achiziţie „DALI si Expertiza tehnica pentru cladirea din str. Caroteni nr.21-23, Sector 2, Bucureşti”Anunt consultare piata DALI si Expertiza tehnica Caroteni 21-23Raport
19.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie: servicii de verificare, diagnosticare, reparare, piese de schimb (dacă este cazul), pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea centrelor/ serviciilor din cadrul instituției, conform anexei.
Obiect consultare piață :
Stabilirea valorii estimate a achiziției de servicii de verificare, diagnosticare, reparare, piese de schimb (daca este cazul), pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea centrelor/ serviciilor din cadrul instituției, conform anexei
Consultare cu privire la termenul de execuție.Anunt si documentatieRaport
18.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie: Servicii de analize de laborator probe de apa, alimentare si teste de sanitatie pentru locatiile din cadrul DGASPC Sector 2
Anunt intentie si documentatie
16.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie: Servicii de medicina muncii destinate angajatilor din cadrul DGASPC Sector 2
Anunt de intentie, Acord cadru si contract
12.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achiziție și implementarea unui sistem informatic care să permită optimizarea și eficientizarea fluxurilor de lucru interne, în vederea planificării eficiente a activității derulate la nivelul Direcției Administrativ privind urmărirea derulării contractelor de achiziție produse alimentare și nealimentare a contractelor de servicii/lucrări și gestiune pentru magaziile din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 2

Anunt consultare piataRaport consultare piata

04.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie:Asigurare facultativa CASCO pentru autovehicule
Anunt si documentatieRaport
04.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie:Servicii proiectare mobilier
Anunt si documentatie
02.07.2019 ora 12.00 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie:Medicamente prescrise de medici pe retete
Anunt intentie
01.07.2019 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 intenționează să demareze procedurile legale de achizitie: Servicii de cazare si transport pentru tabere la munte, pe perioada vacantei destinate copiilor cu sau fara dizabilitati, din cadrul DGASPC Sector 2
Anunt de intentie, caiet de sarcini, criterii de atribuire si draft contract

Ultima actualizare in 14 octombrie 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web