Hotărârea nr. 312 din 30.09.2021

privind  propunerea  de arondare a unor Unității de Educație Timpurie , de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la unităţi de învăţământ preşcolar

Hotărârea nr. 302 din 30.09.2021

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

Hotărârea nr. 301 din 30.09.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 177/2020

Revocă  HCL S2 nr. 177/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Hotărârea nr. 299 din 30.09.2021

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea imobilului clădire şi teren situate în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din domeniul public al statutului şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Hotărârea nr. 291 din 20.09.2021

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții  „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Hotărârea nr. 290 din 20.09.2021

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București in scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat

Hotărârea nr. 289 din 20.09.2021

pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea  schimbării destinației imobilului  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500)  și pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la efectuarea tuturor actelor de administrare în scopul realizării obiectivelor de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, respectiv „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA     

Hotărârea nr. 287 din 26.08.2021

privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitară si incluziune socială  în zona urbană marginalizată Tei Toboc

Hotărârea nr. 286 din 26.08.2021

privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”

Hotărârea nr. 269 din  26.08.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social

Modifică/completează HCL S2 nr. 269/2010

Hotărârea nr. 268 din  26.08.2021

privind aprobarea Planurilor de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 și Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2, instituții fără personalitate juridică aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 267 din  26.08.2021

privind asigurarea continuității proiectului  social  (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,, Marathon”

Modifică/completează  HCL S2 nr.  95/2010 (anexa 3)

Hotărârea nr. 229 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.23/2009 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2 a  spaţiului situat la parterul imobilului din Bucureşti, Calea Moşilor nr.229, bl.39, sc.2, sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 23/2009

Hotărârea nr. 228 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.73/2010 privind transmiterea imobilului situat în Bdul. Basarabia nr. 90 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si  Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social 

Modifică/completează HCL S2 nr. 73/2010

Hotărârea nr. 225 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 224 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 223 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 222 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 85/2021

Hotărârea nr. 221 din  22.07.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 155/2021,  HCL S2 nr. 28/2007

Hotărârea nr. 220 din  22.07.2021

privind înfiinţarea unei unităţi de asistenţă socială fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechii structuri

Hotărârea nr. 163 din  22.04.2021

privind aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 123 din 31.03.2021

privind înființarea Centrului pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridicăîn subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 088 din 25.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”

Hotărârea nr. 085 din 25.02.2021

privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 222/2021

Revocă  HCL S2 nr. 194/2017HCL S2 nr.  337/2019

Hotărârea nr. 081 din 25.02.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Modifică/completează HCL S2 nr. 60/2020HCL S2 nr. 406/2018HCL S2 nr. 84/2018

Hotărârea nr. 071 din 28.01.2021

pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului ,,Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanţat prin Granturile SEE

Hotărârea nr. 008 din 12.01.2021

privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector 2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Ultima actualizare in 11 octombrie 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web