Hotărârea nr.190 din  15.05.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, realizare subsol tehnic și supraetajare imobil existent parter, rezultând un imobil cu regim de înălțime Stehnic+P+2E, modificări fațade, recompartimentări interioare, cu destinația  Centru de zi pentru copii în risc de separare de părinți, amenajări exterioare și refacere împrejmuire”str. Paroșeni nr. 26, Sector 2, Municipiul București

Hotărârea nr.184 din  15.05.2023

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 436/2022 privind aprobarea închirierii prin procedura de licitaţie a unui imobil pentru relocarea activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 din Str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti

Hotărârea nr.183 din  15.05.2023

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2  de a hotărî cu privire la încheierea unui Memorandum de Înțelegere între Sectorul 2 al Municipiului București și Reprezentanța UNICEF în România, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, privind participarea Sectorului 2 al Municipiului București la Inițiativa  Localități Prietene ale Copiilor

Hotărârea nr.165 din  05.04.2023

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr.160 din  05.04.2023

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 37/2023 privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Hotărârea nr.144 din  05.04.2023

pentru majorarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii şi persoane adulte, beneficiari de servicii sociale de tip rezidenţial în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

Hotărârea nr.128 din  05.04.2023

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2, a imobilului situat în Str. Vasile Lascăr Nr. 27, Sector 2, Bucureşti, pentru activităţi de asistenţă socială

Hotărârea nr.127 din  05.04.2023

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru schimbarea destinaţiei imobilului situat în str. Caroteni nr. 21-23, sector 2, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

Hotărârea nr.126 din  05.04.2023

pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 297/28.09.2022, adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2, privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a  imobilului teren și construcție situat în strada  Paroșeni, nr. 26, Sector 2, București

Hotărârea nr.120 din  05.04.2023

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr.65 din  22.02.2023

privind aprobarea costului mediu lunar per persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale şi nerezidenfiale pentru persoane adulte cu dizabilităti din subordinea Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2023

Hotărârea nr.64 din  22.02.2023

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Prevenire şi Combatere a Violentei Domestice şi Compartimentului de Asistentă pentru Agresori din subordinea Directiei Generale de Asistenjă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2023

Hotărârea nr.63 din  22.02.2023

privind aprobarea costului mediu lunar per persoană vârstnică şi a contributiei lunare de Întretinere În cadrul Centrului Rezidential pentru Persoane Vârstnice Speranta şi a costului mediu lunar per persoană vârstnică În cadrul Centrului de Servicii de Asistentă Socială „Ion Creangă” din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, pentru anul 2023

Hotărârea nr.62 din  22.02.2023

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat În sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asislentă şi sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenti maternali profesionişti pe anul 2023

Hotărârea nr.60 din  22.02.2023

privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direc/ia Generală de Asistenta Socială şi Protectia Copilului Sector 2 a imobilului situat în Bucureşti, str. Ripiceni nr. 6A, bl. 5, parter, Sector 2, în scopul realizării unor activităti cu caracter social pentru desfăşurarea act ivitătii Centrului de Zi „ Pinocchio”

Hotărârea nr. 37 din  02.02.2023

privind transmiterea unui imobil din administrarea  Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, în administrarea  Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Hotărârea nr. 13 din  25.01.2023

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară

Hotărârea nr. 12 din  25.01.2023

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a dispune cu privire la încheierea acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi Fundaţia Bucuria Ajutorului în vederea implementării proiectului „Policlinica Socială-Zâmbet pentru toţi”

Hotărârea nr. 11 din  25.01.2023

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă  a Consiliului Local al Sectorului  2de a hotărî cu privire la încheierea protocoalelor de colaborare dintre Sectorul 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea asigurării colaborării interinstituționale în cadrul proiectului “Hub de servicii MMSS-SII MMSS” Cod Mysmis 130963

Hotărârea nr. 1 din  09.01.2023

privind transmiterea unor imobile din administrarea  Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, în administrarea  Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Hotărârea nr. 437 din  14.12.2022

privind aprobarea prin procedura de licitație a închirierii unui imobil pentru relocarea Direcției Protecția Copilului care își desfășoară activitatea în strada Dimitrie Racoviță nr.22, Sector 2 și Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea în strada Țepeș Vodă nr.7, Sectorul 2

Hotărârea nr. 436 din  14.12.2022

privind aprobarea închirierii prin procedura de licitaţie a unui imobil pentru relocarea activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Nr. 2 din Str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti

Hotărârea nr. 414 din  23.11.2022

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2022

Hotărârea nr. 411 din  23.11.2022

privind aprobarea proiectului ”Intervenţii integrate socio-educaţionale pentru copiii defavorizaţi din zonele urbane marginalizate Baicului şi Tei Toboc, din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

Hotărârea nr. 408 din  23.11.2022

privind acordarea de subvenții în anul 2023 pentru 3 unități private de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor de pe raza Sectorului 2, conform Regulamentului cuprins în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 226/27.07.2022, respectiv Asociația Română AntiSIDA, Filiala Asociației Diaconia Sector 2 și Arhiepiscopia Bucureștilor

Hotărârea nr. 406 din  23.11.2022

pentru implementarea, în comun, de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2, servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local  Sector 2, a unor măsuri de incluziune în comunitate pentru persoanele fără adăpost

Hotărârea nr. 395 din  23.11.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 394 din  23.11.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 309 din  28.09.2022

pentru aprobarea implementării proiectului pilot ”Sprijin pentru îngrijirea informală a persoanelor vârstnice dependente din Sectorul 2”

Hotărârea nr. 308 din  28.09.2022

privind aprobarea măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 9 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și stabilirea cuantumului ajutorului de urgență pentru încălzirea locuinței

Hotărârea nr. 298 din  28.09.2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.222/2022

Hotărârea nr. 297 din  28.09.2022

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a  imobilului teren și construcție situat în strada  Paroșeni, nr. 26, Sector 2, București

Hotărârea nr. 287 din  28.09.2022

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017

privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2

Modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 31/2022

Hotărârea nr. 280 din 24.08.2022

privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,,Marathon”

Modifică/completează HCL S2 nr. 95/2010

Hotărârea nr. 279 din 24.08.2022

privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, nerezidențiale, destinate persoanelor adulte cu dizabilități, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri

Hotărârea nr. 274 din 24.08.2022

privind propunerea de arondare a creșelor de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, la unități de învățământ preșcolar

Hotărârea nr. 272 din 24.08.2022

privind acordarea alocării financiare pentru facilitatea participării elevilor înscrişi în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti la programul “Şcoală dupa şcoală“în anul 2022-2023

Hotărârea nr. 237 din 27.07.2022

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea acordului de parteneriat dintre Sectorul 2 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Asociația Magidream în vederea implementării Proiectului Dogtors – terapie și educație asistată de câine pentru persoanele cu dizabilități neuropsihiatrice de la CRRN nr. 1

Hotărârea nr. 228 din 27.07.2022

privind aprobarea Strategiei locale în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale pentru perioada 2022-2027 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector2

Hotărârea nr. 226 din 27.07.2022

privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţeazăşi administrează unităţi de asistenţă socială a căror activitate se adresează beneficiarilor de pe raza Sectorului 2 în anul 2023

Hotărârea nr. 224 din 27.07.2022

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile cu destinația creșe/unități de educație timpurie

Revocă HCL S2 nr. 80/2022

Hotărârea nr. 222 din 27.07.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 221 din 27.07.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea cheltuielilor generate de probleme grave de sănătate

Hotărârea nr. 220 din 27.07.2022

pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 134/2022 privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spaţiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte

Revocă HCL S2 nr. 134/2022

Hotărârea nr. 219 din 27.07.2022

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, un imobil situat în București, Sector 2, compus din teren și construcție, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 200 din 22.06.2022

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 155/2005, HCL S2 nr. 28/2007, HCL S2 nr. 221/2021

Revocă HCL S2 nr. 52/2022

Hotărârea nr. 199 din 22.06.2022

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea  profesională a elevilor prin învăţământul dual între operatorul economic ALTEX ROMÂNIA SRL, Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Hotărârea nr. 193 din 26.05.2022

privind nivelul alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și pentru abrogarea unor acte administrative

Revocă HCL S2 nr. 145/2020HCL S2 nr. 181/2020

Hotărârea nr. 174 din 26.05.2022

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului București și schimbarea destinației imobilului situat în str. Paroșeni, nr. 26, Sector 2, București

Revocă   HCL S2 nr. 218/2021

Hotărârea nr. 173 din 26.05.2022

privind cadrul general pentru utilizarea la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și la nivelul instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 a documentelor electronice, a semnăturilor electronice și a mijloacelor de identificare și autentificare electronică

Hotărârea nr. 134 din 20.04.2022

privind aprobarea procedurii negocierii directe cu o singură sursă pentru închirierea unui spațiu în vederea relocării Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte

Hotărârea nr. 102 din 31.03.2022

privind aprobarea costului mediu lunar per persoană vârstnică si a contribuţiei lunare de întreţinere în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice “Speranţa” din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 95 din 31.03.2022

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 55/2000 privind transmiterea unor imobile către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată si completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2000 şi H.C.L. Sector 2 nr. 315/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 55/2000

Hotărârea nr. 94 din 31.03.2022

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă si sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţii maternali profesionişti pe anul 2022

Hotărârea nr. 93 din 31.03.2022

privind aprobarea costului mediu lunar per persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale şi nerezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 92 din 31.03.2022

privind aprobarea costului mediu lunar per persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Centrului de Prevenire şi Combatere a Violenţei Domestice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2022

Hotărârea nr. 91 din 31.03.2022

privind aprobarea costului serviciilor de îngrijire personală la domiciliu a persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora

Hotărârea nr. 86 din 23.03.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare Centru de zi/ Creşăîn clădirea S(p)+P+1 situată in Str. Caroteni nr. 21-23, Sector 2, Bucureşti , aprobaţi prin HCL nr. 88/2021

Modifică/completează   HCL S2 nr.  88/2021

Hotărârea nr. 80 din 23.03.2022

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unor imobile  cu destinaţía  creşe/unităţi de educaţie timpurie

Hotărârea nr. 79 din 23.03.2022

pentru modificarea şi completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.306/2021 privind aprobarea contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor pentru utilizatorii non casnici, Agentii economici/ Instituții Publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Hotărârea nr. 77 din 23.03.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 73 din 23.02.2022

pentru implementarea unor reglementări privind acordarea de sprijin și asistență umanitarăcetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Hotărârea nr. 57 din 23.02.2022

privind încheierea convenţiilor definitive pentru acordarea de subvenţii pentru servicii sociale în anul 2022, între Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi trei unităţi care furnizează servicii de asistenţă socială pe raza Sectorului 2, respectiv Asociaţia Română AntiSIDA, Filiala Asociaţiei Diaconia Sector 2 şi Arhiepiscopia Bucureştilor

Hotărârea nr. 52 din 23.02.2022

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr.  155/2005

Hotărârea nr. 32 din 02.02.2022

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Revocă  HCL S2 nr. 318/2021HCL S2 nr. 356/2021

Hotărârea nr. 31 din 02.02.2022

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată si completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 301/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Revocă  HCL S2 nr.  301/2021

Hotărârea nr. 27 din 02.02.2022

privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2022

Hotărârea nr. 26 din 26.01.2022

privind aprobarea unor măsuri urgente pentru asigurarea continuității finanțării și funcționării  unităților de educație timpurie organizate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 9 din 26.01.2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 7 din 26.01.2022

privindaprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă si cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Revocă HCL S2 nr. 7/2011HCL S2 nr. 33/2015

Hotărârea nr. 6 din 26.01.2022

privind  acordarea unor sume de bani beneficiarilor de  măsură de protecție specială din rețeaua de asistență maternală  a Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 386 din 16.12.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  Sector 2 nr.287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, astfel cum a fost modificatăşi completată prin HCL nr. 334/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 287/2021

Hotărârea nr. 385 din 16.12.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 333/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 286/2021

Hotărârea nr. 382 din 16.12.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.08.2021 privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 266/2021

Hotărârea nr. 381 din 16.12.2021

privind acordarea de subvenţii pentru 3 unităţi private de asistenţă socială care furnizează servicii sociale pe raza Sectorului 2, conform Regulamentului cuprins în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 266/26.08.2021, respectiv Asociaţia Română AntiSIDA, Filiala Asociaţiei Diaconia Sector 2 şi Arhiepiscopia Bucureştilor

Hotărârea nr. 379 din 16.12.2021

privind aprobarea implementării programului „Intervenţie coordonatăîn cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”

Hotărârea nr. 378 din 16.12.2021

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Str. Intrarea Pâncota nr.16, Sector 2, București

Modifică/completează HCL S2 nr. 25/2016

Hotărârea nr. 374 din 25.11.2021

privind aprobarea Metodologiei şi condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2021-2022

Hotărârea nr. 373 din 25.11.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 290/2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 (fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 290/2021

Hotărârea nr. 372 din 25.11.2021

privind transmiterea unui imobil din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, în vederea realizării unui obiectiv de investiții

Hotărârea nr. 362 din 25.11.2021

pentru modificarea Actului adițional nr. 67 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 nr. 307/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 67 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 pentru serviciul de salubrizare în Sectorul 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 307/2021

Hotărârea nr. 358 din 25.11.2021

pentru încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 206/10.06.2021 privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

Revocă HCL S2 nr. 206/2021

Hotărârea nr. 355 din 25.11.2021

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentu schimbarea destinației imobilelor situate în Str. Amiral Murgescu nr.1-3, Sector 2, Str. Teiul Doamnei nr. 7, Sector 2 și Str. Maior Coravu nr. 17-23, Sector 2

Hotărârea nr. 354 din 25.11.2021

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru schimbarea destinației imobilului situat în Str. Glinka nr. 7, Sector 2, transmis în administrarea Consiliului Local Sector 2 București  prin H.C.G.M.B  nr. 179/2002, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 349 din 25.11.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2004 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, către Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 2 a imobilului situat în Bucureşti, Str. Ripiceni nr. 6A, bl. 5, parter, Sectorul 2 pentru obiectivul Centrul de Zi „Pinocchio”

Hotărârea nr. 332 din 21.10.2021

pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială

Hotărârea nr. 317 din 21.10.2021

privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procesul de potrivire practică cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

Hotărârea nr. 315 din 21.10.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 55/2000 privind transmiterea unor imobile către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată si completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2000

Modifică/completează  HCL S2 nr.  55/2000

Hotărârea nr. 312 din 30.09.2021

privind  propunerea  de arondare a unor Unității de Educație Timpurie , de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la unităţi de învăţământ preşcolar

Hotărârea nr. 302 din 30.09.2021

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

Hotărârea nr. 301 din 30.09.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 177/2020

Revocă  HCL S2 nr. 177/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 128/2017

Hotărârea nr. 299 din 30.09.2021

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea imobilului clădire şi teren situate în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din domeniul public al statutului şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Hotărârea nr. 291 din 20.09.2021

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții  „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Hotărârea nr. 290 din 20.09.2021

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București in scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat

Hotărârea nr. 289 din 20.09.2021

pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea  schimbării destinației imobilului  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500)  și pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la efectuarea tuturor actelor de administrare în scopul realizării obiectivelor de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, respectiv „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA     

Hotărârea nr. 287 din 26.08.2021

privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitară si incluziune socială  în zona urbană marginalizată Tei Toboc

Hotărârea nr. 286 din 26.08.2021

privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”

Hotărârea nr. 269 din  26.08.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social

Modifică/completează HCL S2 nr. 269/2010

Hotărârea nr. 268 din  26.08.2021

privind aprobarea Planurilor de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 și Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2, instituții fără personalitate juridică aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 267 din  26.08.2021

privind asigurarea continuității proiectului  social  (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,, Marathon”

Modifică/completează  HCL S2 nr.  95/2010 (anexa 3)

Hotărârea nr. 229 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.23/2009 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2 a  spaţiului situat la parterul imobilului din Bucureşti, Calea Moşilor nr.229, bl.39, sc.2, sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 23/2009

Hotărârea nr. 228 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.73/2010 privind transmiterea imobilului situat în Bdul. Basarabia nr. 90 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si  Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social 

Modifică/completează HCL S2 nr. 73/2010

Hotărârea nr. 225 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 224 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 223 din  22.07.2021

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Hotărârea nr. 222 din  22.07.2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2021 privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 85/2021

Hotărârea nr. 221 din  22.07.2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 155/2021,  HCL S2 nr. 28/2007

Hotărârea nr. 220 din  22.07.2021

privind înfiinţarea unei unităţi de asistenţă socială fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechii structuri

Hotărârea nr. 163 din  22.04.2021

privind aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 123 din 31.03.2021

privind înființarea Centrului pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridicăîn subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Hotărârea nr. 088 din 25.02.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”

Hotărârea nr. 085 din 25.02.2021

privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 222/2021

Revocă  HCL S2 nr. 194/2017HCL S2 nr.  337/2019

Hotărârea nr. 081 din 25.02.2021

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Modifică/completează HCL S2 nr. 60/2020HCL S2 nr. 406/2018HCL S2 nr. 84/2018

Hotărârea nr. 071 din 28.01.2021

pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului ,,Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanţat prin Granturile SEE

Hotărârea nr. 008 din 12.01.2021

privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector 2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Ultima actualizare in 18 mai 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web