1. Misiunea si obiectivele:

Misiunea: Centrului de Îngrijire Și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Leonida este de a aplica la nivel local politicile și strategiile de asistență specială a persoanelor cu dizabilități, prin furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu dizabilități fără posibilităţi de îngrijire la domiciliu sau fără domiciliu, pentru creșterea șanselor recuperarii și integrării în familie ori în comunitate și pentru prevenirea și depășirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

Serviciile sociale oferite de către C.I.A.P.A.D. Leonida constau în găzduire, îngrijire, asistență medicală și recuperare pentru prezervarea / creșterea autonomiei beneficiarilor și măsuri de reintegrare pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, în scopul creșterii calității vieții acestora.

 

Obiectivele  centrului constau in:

-asigurarea condițiilor necesare pentru o viaţă decentă;

-asigurarea de îngrijiri medicale;

-recuperarea și valorificarea restantului funcțional pentru menținerea/ creșterea  independenței pentru autoservire și autoîngrijire;

– stimularea autonomiei personale, dezvoltarea talentelor și abilităților personale;

– asigurarea demnității și individualității beneficiarilor, menținerea respectului de sine;

– prevenirea oricărei forme de abuz sau neglijare;

– prevenirea marginalizării și excluziunii sociale;

– consiliere în domeniul legislației;

– îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale oferite.

 

 1. Resurse:
 • Umane: personalul calificat din cadrul centrului;
 • Financiare: finanțare integrală de la bugetul local;
 • Materiale: capacitate de găzduire, îngrijire și tratament; dotări cu echipamente pentru asigurarea serviciilor la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare.

  

 1. Facilități

Centrului de Îngrijire Și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Leonida este amplasat în zona  centrală a orașului astfel încât  permite accesul ușor  beneficiarilor la toate resursele și facilitățile existente (spitale, ambulatorii de specialitate,  centre de  sănătate, parcuri, muzee  pentru  petrecerea timpului liber, relații sociale etc.). Exista căi de acces circulate de mijloace de transport în comun.

C.I.A.P.A.D.L. este dotat cu rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități motorii, bare de susținere pentru deplasarea beneficiarilor, precum și alte echipamente destinate creșterii autonomiei beneficiarilor.

– beneficiarii sunt înregistraţi la un medic de familie, ceea ce le permite accesul la serviciile oferite de Casa de Asigurări de Sănătate;

– centrul fiind situat în comunitate permite desfăşurarea programelor de socializare în cele mai bune condiţii;

– centrul organizează festivităţi cu ocazia sărbătorilor religioase, legale şi a zilelor de naştere a beneficiarilor;

–  centrul deține aparatură pentru fizioterapie și recuperare motorie;

 post telefonic fix prin intermediul căruia se asigură legătura cu comunitatea;

–  centrul asigură asistenţă religioasă curentă şi oficierea slujbelor religioase;

Serviciile oferite:

 • Găzduire: pe perioada nedeterminată;
 • Alimentație: CR asigură câte 3 mese/zi fiecărui beneficiar şi gustări, ţinându-se cont de recomandările medicului specialist şi de preferinţele beneficiarului.
 • Îngrijire și asistență: Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru administrarea medicaţiei, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist; sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor) şi altele; sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături; sprijin pentru comunicare, altele.
 • Asistență medicală: tratamentul afecțiunilor cronice, supravegherea evoluției generale și adaptarea conduitei terapeutice în funcție de necesități, tratamentul afecțiunilor intercurente; consultații de specialitate și tratamente specifice în funcție de recomăndările acestuia, efectuarea vaccinărilor obligatorii.
 • Reabilitare neuromotorie: sub supravegherea medicului specialist în medicina fizică și de recuperare, constând în proceduri de fiziokinetoterapie și masaj, protezare, ortezare pentru diminuarea / compensarea deficitului funcțional determinat de handicapul fizic.
 • Consiliere psihologică și intervenție în situații de criză acordate de psihologul unității: în funcție de cerințele personale și nivelul de integritate mentală a fiecărui beneficiar.
 • Activități culturale, terapie ocupațională: terapie ocupațională, recreațională, participarea la slujbe religioase, excursii, activități culturale organizate și coordonate de specialiștii unității.
 • Informare și consiliere socială / Servicii de asistență socială: efectuarea/repetarea anchetei sociale, după caz, asistența în rezolvarea problemelor administrative (actualizarea actelor de identitate, eliberarea/actualizarea certificatului de încadrare în grad de handicap, procurarea de proteze și echipamente medicale, asistența în întocmirea formalităților după decesul beneficiarului).
 • Asistenţă și suport pentru luarea unei decizii: Asistenţa pentru luarea unei decizii presupune acţiuni adecvate de pregătire, consiliere, informare şi sprijin direct în scopul realizării unei alegeri între două sau mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat şi de încredere. Acordarea de asistenţă pentru luarea unei decizii poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire, fără a se limita, la: drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc.; asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, în funcţie de context, situaţii similare etc.; asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor; asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor; asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate; asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 1. Costurile:

Fiecare beneficiar de servicii sociale plătește o contribuţie lunară de întreţinere conform reglementărilor legislative în vigoare.

 

 1. Condițiile de locuit:

Centrul dispune de:

– dormitoare dotate cu noptiere individuale pentru păstrarea obiectelor personale, frigider, televizor, radio, aer conditionat;

– grupuri sanitare cu duș cu apa caldă permanent;

– încălzire prin centrala termică proprie;

– spații de recreere, interioare și exterioare;

– bucătărie proprie și sală de mese, precum și posibilitatea de a servi masa la pat pentru     beneficiarii imobilizați;

– spălătorie proprie, utilată în vederea respectării normelor igienico-sanitare și asigurării cazarmamentului zilnic și igienizării lucrurilor personale.

– lenjerie de pat și de corp, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, respectându-se, în măsura posibillităților, preferințele beneficiarilor;

Personalul centrului asigură:

– asistență medicală permanentă;

– asistență și ajutor pentru igiena personală, alimentație, mobilizare, pentru persoanele dependente total sau parțial.

 

 1. Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor si numărul de locuri:

Beneficiarii sunt admiși în C.I.A.P.A.D.L., în limita numărului de locuri disponibile la momentul solicitării acestora. Selecția beneficiarilor se face având în vedere următoarele criterii de eligibilitate:

 • încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap;
 • domiciliul stabil în Sectorul 2;
 • situația materială și socială a solicitantului și a familiei acestuia;
 • vârsta (peste 18 de ani);
 • gradul de dependență a solicitantului de ajutorul altor persoane.

Admiterea solicitantului în centru se face în urma unei cereri adresate către D.G.A.S.P.C. Sector 2, Serviciul Management de Caz pentru Adulți și Monitorizare Servicii Sociale,  în baza unei proceduri care cuprinde mai multe etape:

 • selecția cererilor în funcție de criteriile de eligibilitate în sistem de punctaj, care este comunicat și explicat persoanei care a făcut cererea;
 • efectuarea anchetei sociale și verificarea informațiilor;
 • înstiintarea celor admiși, informarea lor despre drepturile și obligațiile ce le revin;
 • semnarea contractului cu beneficiarul.
 1. Termenii contractului de servicii:
 • părțile contractante: beneficiar / furnizor servicii sociale
 • perioada de valabilitate a contractului
 • serviciile furnizate către beneficiar
 • drepturi și obligații ale părților
 • condiții de reziliere a contractului
 • condiții de încetare a contractului

 beneficiar – utilizator de servicii sociale;

contract de servicii – înţelegere, acord scris care produce efecte juridice, între un furnizor de servicii sociale şi un beneficiar, prin care se stipulează condiţiile în care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială (drepturile şi obligațiile fiecăreia dintre părţi);

 persoane cu dizabilităţi/handicap – acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, psihice, mentale le împiedică total sau le limitează accesul la viaţa socială, necesitând măsuri de protecţie specială;

–  planul personalizat – document elaborat de o echipă multidisciplinară cu participarea beneficiarului/reprezentantului legal în care sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului în cadrul centrului;

reevaluarea periodică – proces prin care o echipă multidisciplinară de specialişti stabileşte cerinţele de îngrijire, asistenţă, recuperare, etc. ale unei persoane cu dizabilităţi/handicap în vederea instituirii unei măsuri terapeutice individualizate ori de câte ori este nevoie; acest proces se realizează pe trei direcţii de abordare: medicală, psihologică şi socială;

reprezentant legal  – persoană care acţionează, cu recunoaştere legală, în numele şi în interesul beneficiarului, atunci când acesta nu se poate reprezenta singur;

servicii sociale – ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale şi de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei cu dizabilităţi/handicap pentru promovarea incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii;

Șef Serviciu: Potop Elvis Lucian
Telefon: 0721.329.523 sau 021.210.71.25

Adresa de email Șef Serviciu: elvis.potop@social2.ro
Adresa de email serviciu: cia2@social2.ro

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 87

LUNI – VINERI între orele 11:00 – 13:00
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ între orele 15:00 – 18:00

Ultima actualizare in 4 august 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web