Centrul de Zi de Asistență și Recuperare Persoane Vârstnice ”Sfânta Macrina” urmăreşte creşterea capacităţii de integrare/reintegrare socială prin acordarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificultate, domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, în vederea promovării incluziunii sociale şi combaterii riscurilor de marginalizare, excluziune socială.

Centrul de Zi de Asistență și Recuperare Persoane Vârstnice ”Sfânta Macrina”  îndeplinește următoarele atribuții privind acordarea de servicii sociale și medicale prin:

 • informarea cu privire la oferta de servicii sociale acordate prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • evaluarea și reevaluarea periodică a beneficiarilor
 • desfășoară activități de recuperare medicală
 • activități de asistență socială și socio-medicală
 • promovarea unui stil de viață sănătos și activ
 • activități de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și facilitățile sociale
 • asigurarea suportului pentru realizarea unor activități instrumentale ale vieții zilnice
 • asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor
 • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea Directorului General / Directorului General Adjunct / Directorului de resort/ care au legătură cu specificul compartimentului și al Direcției Generale.

Centrul de Zi de Asistență și Recuperare Persoane Vârstnice ”Sfânta Macrina” furnizeză servicii sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activități: 

 • Servicii de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă
 • Programe de supraveghere și menținerea sănătății funcționale prin:
 1.           Consultații de recuperare medical
 2.           Proceduri de fizioterapie
 3.           Proceduri de kinetoterapie
 4.           Gimnastică medicală pe grupe de afecțiuni
 5.           Activități în comunitate ( vizionare de spectacole, vizite la diverse instituții, participare la acțiuni mediatice, etc.)
 • Informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate.
 • persoane cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 care prezintă risc de excluziune şi marginalizare socială;

a) Pentru a putea beneficia de activitățile realizate în cadrul centrului de zi, persoanele solicitante trebuie să depună un dosar la sediul centrului, care să conţină următoarele documente:
– cerere de înscriere ;
– acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie); (CI,BI)(copie);
– dovezi de venit pentru solicitant și membrii familiei (ex.: talon pensie, talon şomaj, fluturaş/ adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri etc.);
– acte medicale din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului (ex.: scrisoare medicală, adeverinţă medicală, referat medical, certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate, bilete de ieşire din spital etc.).

b) Pot deveni beneficiari ai centrului, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– au domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2;
– sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;¹
– beneficiază de un venit net lunar pe membru de familie, mai mic sau egal cu salariul mediu pe ţară stabilit la nivelul Institutului Naţional de Statistică (INS), (la stabilirea venitului net lunar nu se iau în calcul drepturile băneşti acordate persoanelor cu handicap din bugetul de stat sau local, în baza certificatelor de încadrare în grad de handicap;
– prezintă risc de excluziune socială datorat lipsei de activități de socializare.

¹prin excepție, de servicile centrului pot beneficia și alte persoane adulte defavorizate care locuiesc în proximitatea centrului.

Șef Serviciu: Vîlcu Daniela
Telefon: 0770.800.342

Adresa de email Șef Serviciu: daniela.vilcu@social2.ro
Adresa de email serviciu: centrul.creanga@social2.ro

Adresa: Strada Ilarie Chendi nr. 12, Sector 2, București

Luni – Vineri: 0800 – 1600

Ultima actualizare in 31 august 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web