Centrul de Asistență Comunitară „Plumbuita” acordă asistență și sprijin social pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitǎți de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţǎ independentǎ cât şi a unor servicii sociale pentru persoane vârstnice.

OBIECTIV PRINCIPAL

Asigurarea accesului la servicii sociale și medicale persoanelor adulte aflate în situație de dificultate și vulnerabilitate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;
b) intervenţia integrată;
d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă;
e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate;
f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc;
g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.

 

ACTIVITĂȚI/PROGRAME/PROIECTE DESFĂȘURATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR

a) Programe tip centru de zi, sprijin în diminuarea anxietății și singurătății.
b) Servicii de consiliere psihologică și socială.
c) Participarea la diferite activităţi de educație, socializare – recreere, culturale.
d) Organizarea de acţiuni centrate pe cultivarea valorilor umane şi spirituale: credinţa, generozitatea,   întrajutorarea.
e) Participarea la spectacole şi evenimente organizate de Primăria Sector 2 şi DGASPC Sector 2.

La nivelul Centrului de Asistență Comunitară Plumbuita se prestează următoarele servicii:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:

 1. informarea cu privire la oferta de servicii sociale acordate prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 2. evaluarea și reevaluarea periodică beneficiarilor;
 3. consilierea psihologică, socială și juridică;
 4. asigurarea de suport emoțional;
 5. educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, etc.;
 6. activități de asistență socială și socio-medicală;
 7. promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;
 8. activități de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și facilitățile sociale;
 9. facilitarea accesului pe piaţa muncii;
 10. asigurarea suportului pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice;
 11. asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor.

b) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. adrese de informare către instituțiile publice din domeniul sănătății și protecței sociale;
2. materiale pliante cu descrirea serviciilor oferite;
3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. aplicarea chestionarelor de satisfacție.

d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului, prin realizarea următoarelor activităţi:
1. întocmirea documentelor finaciar-contabile conform legislației în vigoare;
2. asigurarea personalului serviciului conform organigramei aprobate.

Pentru a putea fi admise în cadrul centrului de zi, persoanele solicitante îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) au domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2;
b) persoane și familii cu venituri reduse care la un moment dat se confruntă cu o situație de dificultate;
c) persoane cu dizabilități, inclusiv cele cu handicap psihic și/ sau mintal;
d) persoane vârstnice;
e) alte persoane aflate în situație de dificultate și vulnerabilitate socială;
f) persoane diagnosticate cu boli psihice și/ sau mintale.

Cerere de înscriere

– Declarație privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal și a publicării de imagini;
– Contract de prestări servicii;
– Plan de intervenție individualizat;
– Declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate pentru Sala de gimnastică/Yoga/Terapie prin dans.

Pentru a putea beneficia de activitățile realizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Plumbuita, persoanele în cauză trebuie să depună la oricare registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, următoarele documente:

– cerere de înscriere (original);
– acte de identitate (copie);
– dovezi de venit, atât pentru solicitant, cât și pentru membrii familiei sale (ex.: talon pensie, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri etc.);

– acte medicale din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului, precum și faptul că este apt pentru colectivitate (ex.: adeverință sau scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate, etc.).

Șef Serviciu: Catană Paula
Telefon: 0770.799.834 sau 031.438.59.96

Adresa de email Șef Serviciu: paula.catana@social2.ro
Adresa de email serviciu: clubul.seniorilor@social2.ro

Adresa: Șos. Colentina, nr. 55 F, în interiorul Parcului Plumbuita

Mijloace de transport: tramvaiul 21, autobuzele 143, 243, 182, 282, troleibuzul 66

Luni – Vineri: 800 – 1600

Ultima actualizare in 28 august 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web