Monitorizează evidența persoanelor și a familiilor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială de pe raza Sectorului 2.

Centralizează propunerile primite de la Serviciul Asistență Socială Baicului, Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine, Serviciul Asistență Socială Pantelimon și Serviciul Asistență Socială Silvestru și întocmește documentația necesară pentru stabilirea dreptului și plata ajutoarelor de urgență în bani și în natură pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse stabilite în baza Hotărârilor Consiliului Local Sector 2 și finanțate de la bugetul local după cum urmează:

 • ajutoare de urgență pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială:
 1. ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități;
 2. ajutoare de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate;
 3. ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului.
 • ajutoare de urgență pentru plata chiriei;
 • ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și alte situații deosebite:
 1. ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente;
 2. ajutoare de urgență în caz de deces.
 • ajutoare de urgență în natură constând în tichete sociale destinate achiziționării de medicamente/ dispozitive medicale și accesorii;
 • ajutoare de urgență în natură constând în tichete sociale destinate achiziționării de produse alimentare;
 • ajutoare financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020.

Sprijină organizarea şi derularea activităților în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor defavorizate la nivelul Sectorului 2 (POAD).

Asigură procesul de acordare a voucherelor utilizate de persoanele cu handicap exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în cadrul proiectului “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”.

Asigură procesul de distributie a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate în
cadrul Proiectului Cofinanţat din Fondul de ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane
prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020).
Prin O.U.G. nr. 115/2020 au fost stabilite unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe
suport electronic pentru mese calde, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Persoanele care pot beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt:
– persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 ani împliniţi sau peste această vârstă;
– persoane/ familii fără adăpost, inclusiv persoanele/ familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Informaţii generale în legătură cu Tichetele sociale, pe suport electronic, pentru mese calde:

– tichetele sociale pentru mese calde, pe suport, electronic sunt bonuri de valoare dedicate exclusiv achiziţiei de hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termica a acestora, denumite generic „mese calde”;
– perioada de desfăsurare a programului este: septembrie 2020 – iunie 2021;
– suma care va fi alocată pentru tichetul social pentru mese calde, pe suport electronic, este de 180 iei/ lună şi va fi alimentată, la începutul lunii următoare celei de referinţă, de către emitenţi, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene;
– sumele acordate vor putea fi utilizate în termen de 12 luni de la data alocării pe card;
– valoarea maximă a tranzacţiilor, cu cârdul, acceptate într-o zi este de 40 lei, iar pentru achitarea de preparate calde în valoare mai mare, beneficiarul trebuie să achite diferenţa cu numerar sau card bancar;
– cardurile pot fi utilizate exclusiv în unităţile de alimentaţie partenere, care prepară/ servesc/ livrează hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora.

 • asigură, la sediul compartimentului, informarea şi îndrumarea cetăţenilor, în legătură cu subiecte care intră în atribuţiile compartimentului;
 • răspunde, în scris, la petiţiile având subiecte care intră în atribuţiile compartimentului;
 • întocmește și eliberează adeverințe cu privire la beneficiile de asistență socială finanțate de la bugetul local;
 • întocmește documentația necesară pentru stabilirea dreptului la ajutoarele de urgență în bani și în natură și comunică beneficiarilor actul administrativ;
 • întocmește documentația necesară și asigură programarea plăţilor pentru ajutoarele de urgență în bani plătite prin casieria D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • întocmește documentația necesară și asigură programarea plăţilor pentru ajutoarele de urgență în natură distribuite la sediile Serviciilor de Asistență Socială (Serviciul Asistență Socială Baicului, Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine, Serviciul Asistență Socială Pantelimon și Serviciul Asistență Socială Silvestru);
 • asigură distribuirea produselor în cadrul programului POAD către beneficiarii din grupul țintă;
 • asigură procesul de acordare și de distribuire a voucherelor utilizate de persoanele cu handicap exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Șef serviciu: Iordache Olguța

Telefon: 0770.799.724 sau 021.310.14.29

E-mail: prevenire.marginalizare@social2.ro

Adresă: Șos. Pantelimon nr. 301, corp C, camera C3, Sector 2, București

Mijloace de transport: tramvai linia 55; autobuz 104, 243 (stație Spital Pantelimon)

Adresă: Șos. Pantelimon nr. 301, corp C, camera C3, Sector 2, București

Luni: 800-1630

Vineri: 800-1400

Ultima actualizare in 19 iulie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web