– înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor care solicită încadrarea în grad de dizabilitate, după realizarea evaluării de către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;

– asigură transmiterea dosarelor la C.E.P.A.H. Sector 2, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad și tip de handicap, întocmit de Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;

– transmite membrilor C.E.P.A.H. Sector 2 ordinea de zi și data de desfășurare a ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

– ține evidența desfășurării ședințelor si întocmește procesele-verbale privind desfășurarea acestora;

– redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, anexele și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;

– redactează atestatul asistentului personal profesionist;

– redactează deciziile privind acordarea masurilor de protecție și orice alte documente emise de C.E.P.A.H. Sector 2;

– emite duplicate ale certificatelor de încadrare în grad de handicap, în cazul în care acesta a fost pierdut/furat/deteriorat/distrus; (formular tip)

– redactează certificatele de încadrare în grad de handicap destinate deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă; (formular tip)

– înregistreazã contestaţiile certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap depuse la secretariatul comisiei de evaluare și le transmite Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, împreună cu dovada comunicării certificatului și dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare; (formular tip)

– arhivează dosarele beneficiarilor și actele emise de comisie ;

– comunică direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu dizabilitate sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, certificatul de încadrare în grad de handicap, anexa, programul individual de reabilitare și integrare socială, certificatul de orientare profesională, atestatul asistentului personal profesionist, certificatul de încadrare în grad de handicap destinat deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, deciziile Comisiei Superioare și alte documente emise de C.E.P.A.H. Sector 2;

– îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului de resort/directorului general, care au legătură cu specificul activității biroului și al Direcției generale.

– comunicarea următoarelor documente: certificatul de încadrare în grad și tip de handicap, anexa la certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și programul individual de reabilitare și integrare socială către persoanele care au solicitat încadrarea în grad de dizabilitate, asistentului personal sau reprezentantului legal al persoanei cu dizabilitate;

– comunicarea atestatelor către persoanele care au solicitat să devină asistent personal profesionist;

– comunicarea deciziilor privind stabilirea măsurilor de protecție ale adultului cu handicap;

– comunicarea certificatelor de încadrare în grad de handicap destinate deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă;

– comunicarea deciziilor Comisiei Superioare în urma contestației certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap;

– comunicarea altor documente emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 persoanelor interesate.

 

  1. Legislație de referință:

H.C.L. nr. 155/21.12.2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

  1. Formulare tip:

Cerere pentru obținerea unui duplicat al certificatului de încadrare în grad de handicap.

Cerere pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap destinat deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

Contestația certificatului de încadrare în grad și tip de handicap.

Șef Serviciu: Constantin Coralia
Telefon: 0770.799.706

Adresa de email Șef Serviciu: coralia.constantin@social2.ro
Adresa de email serviciu: comisie.adulti@social2.ro

Mijloace de transport: Tramvai 55 (stația Spitalul Sf. Pantelimon), Autobuz  104 și 243 (stația Spitalul Pantelimon)

Adresa:

Șos. Pantelimon nr. 301, Corp. C, Sector 2, București

Mijloace de transport:

Tramvai 55 (stația Spitalul Sf. Pantelimon),

Autobuz  104 și 243 (stația Spitalul Pantelimon)

  • Luni – Joi 8.3000 – 1600Vineri 08.3000 – 1300

Ultima actualizare in 4 august 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web