Direcţia Economică se subordonează Directorului General, este condusă de un Director General Adjunct şi are următoarele atribuţii principale:

  • conduce și coordonează activitatea serviciilor de specialitate din subordine;
  • elaborează proiectul de buget al D.G.A.S.P.C. Sector 2, pe baza propunerilor serviciilor/centrelor;
  • verifică şi avizează documentele ce stau la baza inregistrărilor în evidența contabilă, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • întocmeşte şi transmite dările de seama contabile privind situaţia patrimonială a D.G.A.S.P.C. Sector 2. Bilanțul contabil, ecuație fundamentală a contabilității, permite compararea capitalurilor proprii cu datoriile titularului de patrimoniu, definind astfel gradul de asigurare a autonomiei financiare a DGASPC Sector 2.
  • analizează raportele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră necesar şi procedează la luarea măsurilor ce se impun;
  • avizează toate documentele emise de serviciile din subordine
  • exercită controlul financiar preventiv în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice;

în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 aprobat prin HCL 201/2019 modificat prin HCL 353/2019 și HCL 50/2020.

Direcția Economică coordonează și gestionează activitatea compartimentelor din subordine respectiv: Serviciul Contabilitate, Biroul Buget, Contabilitate, Serviciul Financiar și Biroul Calcul Salarii.

Serviciul Contabilitate

Șef Serviciu: Șef serviciu – Viorica Ion

Adresa:                Strada Olari nr.15, sector 2, București

Telefon fix :         0212522202/ int. 354, 355, 356

021. 314.46.40

Email:                  contabilitate@social2.ro

Biroul Buget

Șef birou – Drăgan Florentina

Adresa:               Strada Olari nr.15, sector 2, București

Telefon fix :       0212522202/ int. 356

Email:                 buget@social2.ro

Serviciul Financiar

Șef serviciu – Angelica Constantinescu

Adresa:               Strada Olari nr.15, sector 2, București

Telefon fix :       0212522202/ int. 351, 352

Email:                 financiar@social2.ro

Biroul Calcul Salarii

Șef birou –  Adina Sariga

Adresa:               Strada Olari nr.15, sector 2, București

Telefon fix :       0212522202/ int. 348, 349

Email:                salarii@social2.ro

Ultima actualizare in 5 ianuarie 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web