Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre coordonează activitatea Centrelor de Îngrijire şi Găzduire „Neghiniţă”, „Colţ Alb”, „Cantemir”, Centrului Maternal Maria din cadrul Centrului de Servicii de Asistenţă şi Sprijin Pentru Prevenirea Situaţiilor ce pun in pericol Securitatea si Dezvoltarea Copilului „Casa din Tei” şi a Centrului de Servicii pentru Copilul cu Handicap.

Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre efectuează demersurile necesare inlcuderii copiilor / tinerilor cu dizabilităţii de vedere şi auz, în cadrul Centrelor de Îngrijire şi Găzduire „Neghiniţă”, „Colţ Alb”, „Cantemir”, în vederea facilitării accesului la educaţie în unităţi de învăţământ speciale, protejării copiilor cu dizabilităţi psihice în cadrul Centrului de Servicii pentru Copilul cu Handicap, includerii cuplului mama- copil / copii ce se află în situaţii de risc social, în Centrul Maternal „Maria” din cadrul Centrului de Servicii de Asistenţă şi Sprijin Pentru Prevenirea Situaţiilor ce pun in pericol Securitatea si dezvoltarea Copilului „Casa din Tei”, efectuează anchetele sociale solicitate de către alte instituţii, pentru copiii protejaţi în unităţi administrativ-teritoriale situate în alte sectoare sau localităţi, efectuează demersuri în vederea reintegrării familiale a minorilor protejaţi în cadrul C.S.C.H. , iniţiază convenţii de colaborare cu O.N.G. şi monitorizeză activitatea acestora.

 • protejarea copiilor cu dizabilităţi psihice ce necesită supraveghere specializată, în cadrul Centrului de Servicii pentru Copilul cu Handicap ;
 • găzduirea şi îngrijirea copiilor / tinerilor cu dizabilităţi de vedere şi auz în cadrul Centrelor de Îngrijire şi Găzduire Neghiniţă, Colţ Alb, Cantemir, în vederea facilitării accesului la educaţie în unităţile de învăţământ speciale;
 • facilitarea accesării serviciilor de rezidenţă pentru cuplul mamă – copil în Centrul Maternal Maria din cadrul Centrului de Servicii de Asistenţă şi Sprijin Pentru Prevenirea
  Situaţiilor ce pun in pericol Securitatea si dezvoltarea Copilului „Casa din Tei”;
 • facilitarea reintegrării familiale a copiilor protejaţi în cadrul C.S.C.H.
 • Copiii cu dizabilităţi psihice ce necesită supraveghere specializată, cu domiciliul situat pe raza sectorului 2;
 • Copii / tineri cu dizabilităţi de vedere şi auz, cu domiciliul în Bucureşti şi alte localităţi;
 • Cuplul mamă – copil / copii aflaţi în situaţie de risc social, cu domiciliul pe raza Sectorului 2.

Pentru Centrele de Îngrijire şi Găzduire Neghiniţă, Colţ Alb şi Neghiniţă :

 • Copia actelor de identitate a părinţilor copiilor / tinerilor;
 • Copia certificatului de naştere / act de identitate copil / tânăr;
 • Copia Certificatului de incadrare in grad de handicap a copilului / tânărului;
 • Copia Certificatului de Orientare Şcolară / Profesională a copilului / tânărului;
 • Copie audiogramă;
 • Anchetă socială efectuată de către D.G.A.S.P.C. pe anul în curs, ladomiciliul copilului / tânărului
 • Copia, dacă este cazul, a sentinţei judecătoreşti referitoare la reprezentantul legal al copilului.

Pentru Centrul Maternal Maria din cadrul Centrului de Servicii de Asistenţă şi Sprijin Pentru Prevenirea Situaţiilor ce pun in pericol Securitatea si dezvoltarea Copilului „Casa din Tei” :

 • Copia actului de identitate a mamei copilului / copiilor ;
 • Copia certificatului de naştere a copilului / copiilor;
 • Certificat de căsătorie, hotărâre divorţ, certificat de deces (dacă este cazul) ;
 • Adeverinţă de venit a mamei copilului / copiilor, eliberată de la locul de muncă iar pentru persoanele care profesează fără forme legale, declaraţie scrisă pe propria răspundere privind venitul lunar obţinut;
 • Adeverinţă din care să rezulte situaţia şcolară a copilului / copiilor, respectiv clasa şi frecventarea cursurilor şcolare, eliberată de către unitatea de învăţământ respectivă;
 • Certificat medical eliberat de către I.N.M.L. precum şi alte înscrisuri eliberate de către organele de poliţie referitoare la situaţii de violenţă domestică în care a fost implicat cuplul mamă / copil, dacă este cazul;
 • Declaraţii scrise ale membrilor familiei extinse, vecini sau alţi cunoscuţi, referitoare la riscul social în care se află cuplul mamă-copil;
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie cu privire la posibilitatea de intrare în colectivitate a copilului / copiilor ;
 • Copia carnetului de vaccinări sau adeverinţa eliberată de către medicul de familie privind vaccinările copilului / copiilor;
 • alte acte care sa ateste situatia socio – economica, juridică si psihosociala a familiei (sentinte judecatoresti, adeverinte care sa ateste calitatea de beneficiar de prestaţii şi servicii sociale).

Pentru Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap :

 • copii ale actelor de identitate a părinţilor, reprezentanţilor legali ai copilului / copiilor ;
 • copia certificatului de naştere a copilului / copiilor ;
 • copia certificatului de încadrare a copilului în grad de handicap;
 • alte documente medicale referitoare la starea de sănătate a copilului.

Șef Birou: Rodica Mihai
Telefon: 021.310.24.16 interior 15
Telefon: 0786.273.117
Fax: 021.314.46.39

Adresa de email șef birou:
rodica.mihai@social2.ro
Adresa de email serviciu:
birou.reintegrare.familiala@social2.ro

Adresa:Str.Dimitrie Racovita nr 22

Luni – Joi: 830 – 1600
Vineri: 830 – 1300

Ultima actualizare in 4 decembrie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web