Consultare piata – achizitie si montaj “videointerfon si sistem inchidere centralizata porti si videointerfon”

ANUNȚ
DEMARARE PROIECT PILOT
„SPRIJIN PENTRU ÎNGRIJIREA INFORMALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE DEPENDENTE DIN SECTORUL 2”

Consultare piata – achizitie si montaj “videointerfon si sistem inchidere centralizata porti si videointerfon”acordate în luna octombrie 2022, conform H.C.L. Sector 2 nr. 332/2021

Anunt-demarare-proiect-ingrijire-informala

Cerere

Documente

Documentatie tehnica

Începând cu luna noiembrie 2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 înregistrează cereri pentru includerea în Proiectul pilot „Sprijin pentru îngrijirea informală a persoanelor vârstnice dependente din Sectorul 2”.

În ce constă proiectul pilot „Sprijin pentru îngrijirea informală a persoanelor vârstnice dependente din Sectorul 2”

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea a 100 DE PERSOANE VÂRSTNICE DEPENDENTE DIN SECTORUL 2 aflate în situație de îngrijire informală prin acordarea unui pachet de servicii pentru îngrijitorii informali și de beneficii sociale pentru persoanele vârstnice dependente cu scopul prevenirii instituționalizării prin încurajarea și dezvoltarea îngrijirii de lungă durată în familie a persoanelor vârstnice dependente.

Care sunt activitățile proiectului?

 • Furnizarea de servicii de informare;
 • Furnizarea de servicii de consiliere;
 • Furnizarea de servicii de suport;
 • Aderarea la o rețea care asigură interconectarea îngrijitorilor;
 • Furnizarea de servicii de instruire pentru îngrijitorii informali;
 • Acordarea unui sprijin financiar lunar pentru persoanele vârstnice dependente aflate în situație de îngrijire informală, al cărui cuantum este cuprins între 300 lei și  700 lei;
 • Monitorizarea lunară a serviciilor acordate de îngrijitorul informal persoanei vârstnice dependente.

Care sunt categoriile de beneficiari eligibili pentru acordarea măsurilor de asistență socială?

Pentru includerea în acest program persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au vârsta legală de pensionare;
 • au domiciliul sau reședința exclusiv pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;
 • se încadrează în gradele de dependență IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, în urma efectuării anchetei sociale şi a evaluării nevoilor conform Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care prevede criteriile de încadrare în grade de dependenţă;
 • venitul net lunar pe membru de familie nu depășește ultima valoarea a câștigului salarial nominal mediu net comunicat de Institutul Național de Statistică;
 • persoana vârstnică nu beneficiază de asistent personal angajat, în cazul persoanelor încadrate în gradul grav de handicap sau de indemnizație de însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate;
 • persoana vârstnică/ membrii de familie nu dețin depozite bancare cu valoare de peste 15.000 lei;
 • persoana vârstnică/ membrii de familie nu dețin clădiri/ spații locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, respectiv locuinţe sau alte spaţii amenajate pentru locuire, în proprietate sau în folosinţă, ori cote-părţi din bunuri imobile care asigură condiţii de locuire, asupra cărora îşi pot exercita neîngrădit dreptul de folosinţă;
 • persoana vârstnică nu a încheiat un act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreținerii şi îngrijirii sale;
 • persoana vârstnică a identificat un îngrijitor informal care poate fi:
 1. membru al familiei persoanei vârstnice dependente/ rudă care locuiește efectiv la aceeași adresă cu acesta;
 2. membru al familiei persoanei vârstnice dependente/ rudă care locuiește la o altă adresă;
 • o altă persoană din afara familiei (prieten, vecin) care locuiește sau nu la aceeași adresă cu persoana vârstnică declarată de solicitant.

Cum se realizează includerea în proiect?

Includerea se realizează pe baza solicitărilor transmise după cum urmează:

 • telefonic la numărul 031.97.98;
 • prin intermediul poștei electronice la adresa sapv@social2.ro;
 • fizic la orice registratură a D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Includerea în acest proiect se realizează pe baza unor criterii legate de starea de sănătate și situația socio-economică a persoanei vârstnice dependente, iar cererile vor fi însoțite de documente justificative în acest sens, care pot fi depuse și la o dată ulterioară depunerii cererii, sau preluate de la domiciliul persoanei vârstnice dependente de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 2.

INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA INCLUDEREA ÎN PROIECTUL PILOT „SPRIJIN PENTRU ÎNGRIJIREA INFORMALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE DEPENDENTE DIN SECTORUL 2” SE OBȚIN PRIN APELAREA TELEFONULUI VÂRSTNICULUI – 031.97.98

Ultima actualizare in 5 noiembrie 2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web