Asistenți Maternali
Cine suntem !

Serviciul Asistenţă Maternală oferă ocrotire familială alternativă copiilor separaţi de propria lor familie, cu scopul de a răspunde nevoilor fizice, psihologice şi sociale ale acestora.

Serviciul Asistență Maternală are ca obiectiv promovarea și respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști, persoane, familii, tutori precum și asigurarea unor servicii de calitate pentru beneficiari, prin identificarea, recrutarea, evaluarea, instruirea şi soluţionerea cererilor, care au ca obiect atestarea/reatestarea ca asistent maternal profesionist, verificarea condițiilor materiale și morale ale persoanelor, familiilor care solicită plasamentul, tutela, cu scopul de a asigura protecţia, creşterea, îngrijirea şi găzduirea copiilor/tinerilor cu sau fără nevoi speciale separați, temporar sau definitiv, de părinţii lor,  într-un mediu familial.

Beneficiari
 • copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, în condiţiile legii, şi pentru care s-a stabilit instituirea măsurii de protecţie specială – plasament la un asistent maternal profesionist, persoană, familie;
 • copii ai căror parinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor parintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecatorește morți sau dispăruți, cand nu a putut fi instituită tutela de către instanța judecatorească;
 • copii abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • copii pentru care s-a instituit tutela conform legii de către instanța judecătorească;
 • tineri care au beneficiat de măsură de protecţie la un asistent maternal profesionist, persoană, familie şi îşi continuă studiile, o singură dată în fiecare formă de învaţământ de zi, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani;
 • tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integării sale sociale (acest drept se pierde în cazul în care se face dovada că tânărului i s-a oferit un loc de muncă și/sau locuință cel puțin de două ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui).
 • familiile copiilor pentru care s-a instituit măsură de protecţie specială.
Activitățile serviciului
 • acordarea de servicii pentru protecția copilului în rețeaua de asistență maternală;
 • atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști;
 • monitorizarea activității asistentului maternal profesionist și a evoluției copilului la acesta;
 • evaluarea garanțiilor morale și materiale ale persoanelor familiilor care solicită o măsură de protecție;
 • acordarea de servicii de protecția copilului la persoane/familii;
 • asistarea copilului pentru care s-a instituit tutela;
 • monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura de protecție specială la persoane/ familii / alternativa de protecție.

Reprezentanţii Serviciului Asistenţă Maternală şi-au propus îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor/tinerilor beneficiari de măsură de protecţie în conformitate cu standardele şi legislaţia în vigoare.

În acest sens, au fost instrumentate  dosarele copiilor beneficiari de măsură de protecţie şi reevaluate trimestrial, împrejurări ce au condus la stabilirea măsurii de protecție specială plasament/plasament în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist/persoană/familie.

Activitatea asistenţilor maternali profesionişti este monitorizată lunar în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală.

Copiii beneficiari de măsură de protecţie la un asistent maternal profesionist sunt încurajaţi să-şi dezvolte talentele, interesele şi pasiunile, astfel,  o parte din acești copii au participat cu regularitate la diverse activități extrașcolare în cadru organizat:  înot, dans, arte marţiale, cursuri de limbi străine, pictură etc .

În anul 2019, au intrat în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală un număr de 22 de copii preluați din unități sanitare și din familie.

În anul 2019, au iesit din evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală un număr de  16 copii.

Un număr de 8 copii cu măsură de protecție la asistent maternal profesionist au beneficiat de servicii de recuperare și terapii la recomandarea medicilor specialiști.

Pentru clarificarea situației juridice/familiale a beneficiarilor de măsură de protecție în rețeaua de asistență maternală au fost întreprinse  demersuri în colaborare cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 2, au fost efectuate anchete psiho-sociale.         

În anul 2019, un număr de 191 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 5 luni – 24 ani, au beneficiat de măsură de protecţie specială plasament/plasament în regim de urgenţă/ la o persoană sau o familie, alternativă de protecție – tutelă, 11 copii preluați intrat în evidenţa compartimentului și un număr de 21 copii/tineri au ieșit din evidenţa serviciului.

Au fost făcute monitorizări post reintegrare în familie.

Copiii beneficiari de măsura de protecţie la o persoana/familie de plasament sunt încurajaţi să-şi dezvolte talentele, interesele şi pasiunile. Astfel, în cursul anului 2019, o parte dintre acesți copii au participat cu regularitate la diverse activități extrașcolare în cadru organizat: dansuri sportive, muzică, sport (football, volei, baschet, înot) și cursuri limbi străine, dezvoltare personală, IT, etc.

Copiii beneficiari de măsură de protecție/ alternativă de protecție au fost monitorizaţi trimestrial în vederea urmăririi evoluţiei acestora.

Pe perioada vacanței de vară, copiii și tinerii beneficiari de măsură de protecție plasament  la asistenți maternali profesioniști și la familii extinse/ substitutive, au participat la activități recreative, tabere, ateliere de orientare profesională.

Toţi copiii din cadrul Serviciului Asistenţă Maternală, au fost  evaluaţi psihologic în vederea urmăririi evoluţiei acestora, întocmindu-se evaluări psihologice, au fost incluşi în program de consiliere psihologică, cu scopul corectării problemelor emoţionale sau comportamentale sesizate, au fost efectuate consilieri psihologice cu părinți ai copiilor aflați în sistemul de protecție, în vederea reintegrarii în familie.

Pentru a aduce bucurie în sufletele copiilor beneficiari de măsură de protecție și alternativă de protecție, în cadrul Serviciului Asistență Maternală au fost oferite pachete cadou cu ocazia sărbătorilor Pascale și de Crăciun.

Prin toate activităţile desfăşurate de reprezentanţii Serviciului Asistenţă Maternală, s-a urmărit cu prioritate respectarea interesului superior al copiilor beneficiari de măsură de protecţie sau alternativă de protecție.

Acte necesare atestare ca asistent maternal profesionist

 • cerere de evaluare care va cuprinde si motvele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist
 • copii legalizate de pe actele  de studii ale solicitantului,
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă ale solicitantului (certificat de nastere, acte de identitate certificat de casatorie/hotarare de divort, certificat de deces)
 • cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte,
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte,
 • aviz psihologic
 • curriculum vitae
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei, respectiv, copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţia autentificată a titlului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere  prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii,
 • scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul la care se anexează si copii după actele de stare civilă a acestora;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşoară alte activităţii independente din care să realizeze alte venituri şi  adeverinţe de venit/cupon de pensie ale membrilor familiei cu care domiciliază solicitantul,
 • declaraţie pe propria răspundere  cu privire la faptul că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate
 • declaraţiile membrilor familiei cu privire la acordul acestora ca solicitantul să-şi desfăşoare activitatea de asistent maternal profesionist la domiciliul,
 • recomandări  de la ultimul loc de muncă, ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, cu privire la comportamentul social al acestuia

 

 

Acte necesare includere copil în reţeaua de asistenţă maternală, la persoane, familii

 • Sesizare
 • Acte stare civila părinţi, copie xerox
 • Cerificat nastere copil/copii
 • Planul de servicii
 • Raport de anchetă socială
 • Fisă de identificare a riscurilor (dacă este cazul)
 • Adeverinţe de venit (dacă este cazul)
 • Adeverinţe medicale părinţi
 • Copie act studii, (dacă este cazul)
 • Contract locuinţă, copie xerox
 • Analize medicale copil (Test HIV, exudat faringian, coproparazitologic, Ag.HBS, IDR, copie fişă medicală, carnet vaccinări)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul
 • Fisă de evaluare psihologică

 

 

 

Acte necesare persoană/familie care solicită plasamentul /tutela unui copil

 • Cerere de evaluare în care se menționează motivele pentru care dorește să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului
 • copii de pe actele de stare civilă și studii ale solicitantului ;
 • certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte
 • scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul la care se anexează si copii dupa actele de stare civila ale acestora;
 • adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care locuiește
 • aviz psihologic pentru solicitant si persoanele cu care locuieste;
 • dovezi venit (adeverintă , cupon pensie, etc)
 • copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
 • adeverintă de elev pentru copii ;
 • declaratia copilului peste 10 ani, a tuturor membrilor familiei care locuiesc cu persoana/familia care solicită plasamentul cu privire la instituirea măsurii de protecție a copilului la domiciliul acestora
 • declaraţie pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate
 • certificat medical eliberat de medicul psihiatru  pentru solicitant și ceilalți membrii ai familiei care locuiesc cu acesta

 

Acte necesare

Ultima actualizare in 11 august 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web