POIM II

ANUNŢ implementare proiect
„Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021” – Cod proiect MySMIS2014+: 141791

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 implementează, la nivel local, proiectul Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”,  în cadrul OS 9.1 – „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, în baza Contractului de Finanțare nr. 541/10.05.2021.

Titlul proiectului: Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații adecvate de îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de protecție specială, conform legii.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție individuală și echipamente medicale necesare și suficiente pentru beneficiarii și angajații celor 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și consolidarea infrastructurii igienico-sanitare prin dotarea cu echipamente durabile si accesibile.

Până la această dată, au fost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale în cadrul proiectului următoarele:

Echipamente medicale:

 1. Termometru digital non contact cu infraroșu – Cantitate: 8 bucăți;
 2. Lampă pentru dezinfecția cu radiații UVC a încăperilor – Cantitate: 21 bucăți;
 3. Lampă bactericidă UV 3x18W – Cantitate: 10 bucăți.

Echipamente de protecție individuală:

 1. Mască Nesterilă 3 Pliuri (Mască Facială de uz MedicaL TIP II) – Cantitate: 250.000 bucăți;
 2. Măști de Protecție FFP2 – Cantitate: 100.000 bucăți.;
 3. Bonete – Cantitate: 50.000 bucăți;
 4. Vizieră de protecţie facial – Cantitate: 1.100 bucăți;
 5. Halat chirurgical – Cantitate: 12.000 bucăți;
 6. Combinezon de protecţie biologică – Cantitate: 12.000 bucăți;
 7. Mănuși de protecție nesterile – Cantitate: 200.000 bucăți.

Echipamente igienico-sanitare:

 1. Dispenser săpun lichid – fixare în perete – pentru trafic mediu – pentru locuințe protejate sau apartamente rezidențiale din sistemul de protecție special – Cantitate: 30 bucăți;
 2. Dispenser săpun lichid – fixare în perete – pentru trafic intens – pentru centre – Cantitate: 200 bucăți;
 3. Dispenser şerveţele de mâini – fixare în perete – Cantitate: 210 bucăți;
 4. Distribuitor gel mâini – fixare în perete – pentru trafic mediu – pentru locuințe protejate sau apartamente rezidențiale din sistemul de protecție special – Cantitate: 30 bucăți;
 5. Distribuitor gel mâini – fixare în perete – pentru trafic intens pentru centre – Cantitate: 310 bucăți;
 6. Distribuitor gel mâini – stație adaptată pentru persoane cu dizabilități – fixare în podea – pentru centre 40 bucăți.

Conform Planului de Achiziții inclus în cererea de finanțare aprobată, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 a achiziționat materiale de informare și publicitate, realizate în concordanță cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020, în România.

Totodată, în această perioadă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a reluat, în cadrul proiectului, achiziția de detergenți și biocide, contestată inițial la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.639.344,58 lei, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Data de începere a proiectului: 10.05.2021;

Data finalizării proiectului: 30.06.2023;

Stadiu proiect: luna februarie 2023- proiectul este în curs de implementare;

Cod proiect MySMIS2014+:  141791;

Contract de finanțare nr. 541/10.05.2021;

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Str. Olari, nr. 15, Sector 2, București

Tel.: 021/252.22.02 / E-mail:social@social2.ro
https://social2.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ANUNŢ implementare proiect
„Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021” – Cod proiect MySMIS2014+: 141791

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 derulează, la nivel local, proiectul Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”,  în cadrul OS 9.1 – „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, în baza Contractului de Finanțare nr. 541/10.05.2021.

Titlul proiectului: Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații adecvate de îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de protecție specială, conform legii.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție individuală și echipamente medicale necesare și suficiente pentru beneficiarii și angajații celor 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și consolidarea infrastructurii igienico-sanitare prin dotarea cu echipamente durabile si accesibile.

Până la această dată, au fost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale în cadrul proiectului: echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale și materiale de informare și publicitate.

Valoarea totală a proiectului este de 5.639.344,58 lei, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Data de începere a proiectului: 10.05.2021;

Data finalizării proiectului: 30.06.2023;

Stadiu proiect: în luna decembrie 2022 – proiectul este în curs de implementare;

Cod proiect MySMIS2014+:  141791;

Contract de finanțare nr. 541/10.05.2021;

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Str. Olari, nr. 15, Sector 2, București

Tel.: 021/252.22.02 / E-mail: social@social2.ro
https://social2.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Situația actuală la nivel mondial, determinată de pandemia de coronavirus a impus aplicarea unor măsuri excepționale adaptate la aceste circumstanțe. În această situație, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a identificat oportunitatea oferită de Uniunea Europeană de a asigura pentru beneficiarii și angajații din cele 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordine, pe perioada pandemiei de COVID-19, echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale și detergenți și biocide.

Ministerul Fondurilor Europene a pus la dispoziție 350 de milioane de euro prin programul POIM, prin care o serie de instituții publice, printre care și direcțiile generale de asistența socială, pot accesa fonduri pentru a deconta cheltuielile efectuate cu achizițiile pentru gestionarea crizei, precum și pentru a putea să achiziționeze până la 31 decembrie alte echipamente și materiale necesare centrelor rezidențiale din cadrul acestora. Prin Ghidul solicitantului, publicat în data de 15 mai 2020 și aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/2020, modificat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 807/07.07.2020.

În data de 10.05.2021, a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 541, pentru proiectul „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”. Proiectul se derulează în cadrul axei prioritare 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19” și are ca obiectiv specific 9.1.”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare. Ghidul stabilește trei tipuri de proiecte încadrate ca acțiuni în grupele A, B, C cu diferiți beneficiari eligibili. Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecţia Copilului Sector 2 s-a încadrat în proiectele de tip C prin care a avut posibilitatea să achiziționeze echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale și detergenți și biocide, necesare în dezinfectarea spațiilor din cadrul centrelor rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații adecvate de îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de protecție specială, conform legii.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție individuală și echipamente medicale necesare și suficiente, în perioada iulie 2020 – aprilie 2021, pentru beneficiarii și angajații celor 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și consolidarea infrastructurii igienico-sanitare prin dotarea cu echipamente durabile si accesibile.

Beneficiar: 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Valoarea totală a proiectului este de 5.639.344,58 lei.

Prin implicarea în proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura pentru beneficiari și angajați: echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale și detergenți și biocide, necesare în dezinfectarea spațiilor din cadrul centrelor.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Anunț implementare proiect Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Anunț implementare proiect

 Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 derulează, la nivel local, proiectul Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”,  în cadrul OS 9.1 – „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, în baza Contractului de Finanțare nr. 541/10.05.2021.

Titlul proiectului: Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021 – Cod proiect MySMIS2014+:  141791

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații adecvate de îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de protecție specială, conform legii.

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție individuală și echipamente medicale necesare și suficiente pentru beneficiarii și angajații celor 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și consolidarea infrastructurii igienico-sanitare prin dotarea cu echipamente durabile si accesibile.

Până la această dată, au fost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale în cadrul proiectului: echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale și materiale de informare și publicitate.

Valoarea totală a proiectului este de 5.639.344,58 lei, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Data de începere a proiectului: 10.05.2021;

Data finalizării proiectului: 30.06.2023;

Stadiu proiect: în luna mai  2023 – proiectul este în curs de implementare;

Cod proiect MySMIS2014+:  141791;

Contract de finanțare nr. 541/10.05.2021;

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Str. Olari, nr. 15, Sector 2, București

Tel.: 021/252.22.02 / E-mail: social@social2.ro
https://social2.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Ultima actualizare in 3 mai 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web