PROIECT  ”UN PAS ÎNAINTE”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 realizează la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Conform legislației în vigoare, furnizorul de servicii sociale trebuie să asigure servicii medicale în scopul supravegherii stării de sănătate, menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarilor, în așa fel încât aceștia să îşi menţină capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care să le permită o viaţă cât mai autonomă.

Deși componenta rezidențială a cunoscut o dezvoltare considerabilă, componenta de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități din familie este slab dezvoltată, anual la nivelul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 fiind înregistrate în medie aproximativ 150 cereri de instituționalizare. Dintre acestea, un procent foarte mic de aproximativ 15% sunt soluționate prin instituirea unei măsuri de protecție specială.

Cauzele instituționalizării sunt în general multiple și asociate: înaintarea în vârstă, apariția unor grave invalidități, imobilizarea, demențele, pierderea autonomiei și a capacității de autoservire, la care se adaugă și factori sociali ca: nivelul scăzut de trai, diminuarea veniturilor, lipsa familiei sau imposibilitatea de a asigura supravegherea și îngrijirea, deficitul serviciilor specializate la nivelul comunității locale.

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, derulează proiectul „Un pas înainte”, în cadrul programului de interes national „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de respire/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate. Proiectul vizează dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin crearea a 2 locuințe protejate și a unui centru de zi.

Cele două locuințe protejate vor avea o capacitate de găzduire de 6 beneficiari adulți cu handicap pentru fiecare locuință, înființate în Șos. Vergului nr. 65, bl. 17, sc. K, ap. 415, Sector 2, respectiv Șos. Pantelimon nr. 326, bl. D2, sc. A, ap. 55, Sector 2, iar centrul de zi va furniza servicii sociale unui număr maxim de 30 de persoane, dintre care 12 beneficiari ai locuințelor protejate din cadrul proiectului și 18 persoane cu dizabilități din comunitatea sectorului 2, înființat în Str. Radovanu nr. 7, bl. 42, sc. 1, ap. 3, Sector 2.

Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor, iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/ reintegrării în comunitate a persoanelor ci dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

Proiectul va influența în mod pozitiv situația grupului țintă abordând persoana cu dizabilități din perspectiva beneficiarului și clientului serviciilor sociale. În plan social, impactul se va concretiza prin:

  • facilitarea integrării/ reintegrării beneficiarilor în comunitate,
  • creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități,
  • facilitarea tranziției spre viața independentă și schimbarea mentalității comunității față de persoanele cu dizabilități,
  • diminuarea presiunii sociale, psihologice și financiare exercitate asupra familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități,
  • creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în comunitate generând plus valoare.

Tipologia diversă a dizabilităților corelată cu caracteristicile sociale comportamentale ale beneficiarilor face cu atât mai dificilă intervenția în momentul de față, motiv pentru care se impune crearea de noi servicii care să asigure o intervenție specifică și posibilitatea integrării acestora în comunitate.

Investițiile propuse prin proiectul ,,Un pas înainte”, respectiv reabilitarea și dotarea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui centru de zi cu capacitate de 30 locuri, reprezintă o soluție pentru rezolvarea deficiențelor actualului sistem de servicii sociale de la nivelul sectorului 2 al municipiului București și de la nivel național prin extinderea infrastructurii pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate corespunzător cu nevoile persoanelor cu dizabilități și asigurarea dreptului acestora de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

Totodată, înființarea locuințelor protejate contribuie la realizarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități din instituțiile de tip vechi și facilitarea procesului de integrare a acestora în comunitate prin dobândirea de deprinderi, competențe și abilități necesare integrării.

Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități beneficiare ale serviciilor sociale acordate în locuințele protejate și în centrul de zi, promovând principiul șanselor egale, păstrării/respectării confidențialității, respectul față de oameni, astfel:

– pentru beneficiarii direcți ai proiectului, faptul că locuințele protejate acordă servicii unui număr mic de beneficiari într-un cadru apropiat celui de tip familial și faptul că acestea sunt integrate în comunitate vor conduce la facilitarea integrării socio-profesionale a acestora prin învățarea, pe cât posibil, a traiului independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, prin asigurarea accesului la mijloacele fizice necesare satisfacerii nevoilor fundamentale, la servicii publice, prin posibilitatea de a avea contacte sociale spontane sau permanentizate și de a fi percepute ca făcând parte din comunitate; toate aceste aspecte sunt susținute și de o evaluare periodică și constantă a nevoilor individuale și a modalităților de satisfacere a acestora;

– pentru beneficiarii centrului de zi, atât pentru cei care beneficiază de servicii de tip rezidențial, cât și pentru cei din comunitate, având în vedere că vor urma un program în cadrul centrului adecvat nevoilor și așteptarilor lor, estimăm o creștere a gradului de autonomie personală și socială, a capacității de autocoordonare și autocontrol, creșterea încrederii în sine și într-un viitor mai bun, creșterea capacității persoanelor cu dizabilități de a comunica între ele, dar și de a relaționa mai bine cu ceilalți din comunitate.

Pentru a solicita includerea în Centrul de Zi Un Pas Înainte vă rugăm să vă adresați Serviciului Rezidențial pentru Adulți, cu sediul Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București, tel. 031.413.62.03.

Vă așteptăm!

Ultima actualizare in 17 iunie 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web