Director Executiv Asistenta Sociala

Adrian Andor
adrianandor@social2.ro
0786.233.290
Curriculum Vitae

Direcţia Asistență Socială asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială și a măsurilor de protecție și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane singure, familii, copii, precum și pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate aflate în dificultate și într-un grad de risc social.

Principalele atribuții:

1. Asigurarea măsurilor de asistență socială pentru familii și persoane singure cu venituri reduse:

 • instrumentarea dosarelor de ajutor social;
 • instrumentarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei;
 • aplicarea măsurilor de combatere a marginalizării sociale;
 • acordarea ajutoarelor de urgență la plata chiriei;
 • acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
 • derulare program de acordare ajutoare alimentare pentru persoane defavorizate;
 • derularea programului „Șanse pentru Sănătate”;
 • preluarea apelurilor telefonice care solicită servicii de specialitate prin Ambulanța Socială;
 • realizarea de vizite la domiciliu în vederea furnizării de servicii medicale;
 • efectuarea de consulturi medicale la domiciliu;

2. Susținerea familiilor în vederea nașterii, educației și întreținerii copiilor:

 • verificarea și transmiterea dosarelor pentru alocații de stat pentru copii;
 • verificarea și transmiterea dosarelor pentru indemnizații pentru creșterea copilului și stimulente de inserție;

3. Asigurarea de servicii sociale la domiciliu pentru persoane vârstnice aflate în dificultate:

 • furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu;
 • acordarea de servicii de înmormântarea gratuită;
 • furnizarea de servicii sociale la domiciliu, în parteneriat, pentru persoanele vârstnice;

4. Asigurarea de servicii de tip rezidențial pentru persoane vârstnice:

 • acordarea de servicii de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în sistem rezidențial prin CRPV „Speranța”;
 • coordonarea și monitorizarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoane vârstnice;
 • furnizarea de servicii sociale de tip rezidențial pentru persoane vârstnice pe baza convențiilor de colaborare încheiate cu furnizori publici și privați;
 • transport asistat pentru persoanele vârstnice care benefiaciază de servicii de tip rezidențial;

5. Asigurarea accesului la măsurile de protecție specială pentru persoanele care solicită evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap :

 • evaluarea complexă în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, identificării măsurilor de protecţie specială şi orientării profesionale a solicitanţilor;
 • evidență și eliberarea certificatelor de încadrare în grad de handicap;
 • înregistrarea și transmiterea spre soluționare a contestațiilor cu privire la încadrarea în grad de handicap;

6. Asigurarea masurilor de protectie speciala pentru persoanele cu dizabilitati aflate in comunitate:

 • acordarea de drepturi bănești persoanelor cu handicap care domiciliază pe raza sectorului 2;
 • acordarea și decontarea facilităților pentru persoanele cu handicap care domiciliază pe raza sectorului 2;
 • acordarea de servicii de asistența la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav prin intermediul asistenților personali;
 • acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav;
 • acordarea indemnizației de concediu;
 • acordarea alocației de hrana pentru copiii diagnosticați cu HIV/ SIDA;
 • asigurarea plăţii dobânzii la creditele pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat;
 • servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu;
 • servicii de socializare și petrecere a timpului liber în cadrul centrului de zi;
 • servicii de terapie ocupațională și dezvoltare profesională în cadrul atelierului protejat;
 • furnizarea de servicii de consiliere și formare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, prin parteneriate;

7. Asigurarea de protecție specială în formă instituționalizată pentru persoane adulte cu handicap:

 • acordarea asistenței sociale, medicale, de îngrijire, de recuperare fizică și psihică pentru adulții cu handicap neuropsihic prin CRRN1;
 • acordarea asistenței sociale, medicale, de îngrijire, de recuperare fizică și psihică pentru adulții cu handicap neuropsihic cu grad mare de dependență prin CRRN2;
 • servicii de găzduire și asistență în cadrul locuințelor protejate;
 • acordarea de servicii de îngrijire și asistență pentru persoanele cu handicap fără posibilități de îngrijire la domiciliu sau fără domiciliu, prin CIA2;
 • transport asistat pentru persoanele cu handicap care beneficiază de servicii de tip rezidențial;
 • coordonarea și monitorizarea serviciilor de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap;
 • coordonarea și monitorizarea serviciilor furnizate persoanelor cu handicap prin alternative de tip rezidențial;
 • furnizarea de servicii sociale de tip rezidențial pentru persoane cu handicap pe baza convențiilor de colaborare încheiate cu furnizori publici și private;

8. Asigurarea condițiilor minime de locuire pentru persoane adulte fără adăpost:

 • găzduire pentru persoanele adulte fără adăpost;
 • monitorizarea parametrilor uzuali ai stării de sănătate pentru persoane adulte fără adăpost;

9. Monitorizarea parametrilor uzuali ai stării de sănătate a locuitorilor sectorului 2 în vederea creșterii calității vieții acestora:

 

 • realizarea de măsurători pentru parametrii uzuali ai stării de sănătate pentru membrii centrelor de zi pentru adulți ale D.G.A.S.P.C. Sector 2.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web