ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, organizează luni, 11 martie 2024, începând cu orele 12.00, la sediul din Șos. Pantelimon nr. 301, dezbatere publică pentru proiectul ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024”.
Cei interesați să participe la dezbaterea publică organizată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sunt rugați să-și anunțe intenția de participare, până în data de 08 martie 2024, ora 14.00, la adresele de e-mail: social@social2.ro și strategii.programe@social2.ro.
Persoana de contact: Gina Baciu, șef birou în cadrul Biroului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – interior 125, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024

Regăsiți mai jos propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024”, înregistrate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în perioada de consultare publică a acestuia.

Formular pentru colectarea de propuneri – EUROPEAN COMMONWEALTH AND HUMAN RIGHTS

Formular pentru colectarea de propuneri- ASOCIAȚIA ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE

Formular pentru colectare de propuneri – Institutul Național de Boli Infecțioase MATEI BALȘ

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

Astăzi, 16.02.2024, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de aprobare a ”Planului de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024”.

Documentul este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul se găsește:

 • pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;
 • la sediul instituţiei: str. Olari, nr. 15, sector 2, București – Biroul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale;
 • proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Registratură și Relații cu Publicul al instituției.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus procedurii de transparenţă decizională, se pot depune până la data de: 26.02.2024:

□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: social@social2.ro;

□ prin poştă, pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2, str. Olari, nr. 15, sector 2, București;

□ la sediul instituţiei, la Serviciul Registratură și Relații cu Publicul,  în strada Olari, nr. 15, Sector 2, București, conform programului de lucru cu publicul: Luni – Joi: 8:30 – 16:00; Vineri: 8:30 – 13:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024”.

Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2024”, în cazul în care acesta este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 26.02.2024 (conform Formularului pentru colectarea de propuneri anexat .pdf  / .doc).

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://social2.ro/transparenta/proiecte-in-consultare/. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoana de contact: Gina Baciu, șef birou Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – int. 125, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Planul anual de acțiune al D.G.A.S.P.C. Sector 2 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 2 pe anul 2024

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, organizează marți, 07 martie 2023, începând cu orele 10.30, la sediul din Șos. Pantelimon nr. 301, dezbatere publică pentru proiectele  ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023” și ”Planul anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023”.

Cei interesați să participe la dezbaterea publică organizată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sunt rugați să-și anunțe intenția de participare, până în data de 06 martie 2023, ora 12.00, la adresele de e-mail social@social2.ro și strategii.programe@social2.ro.

Persoana de contact: Alin Cojocaru, șef serviciu în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – int. 128, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Propuneri privind Planul anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023

Regăsiți mai jos propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul  ”Planul anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023”, înregistrate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în perioada de consultare publică a acestuia.

Formular pentru colectarea de propuneri – EUROPEAN COMMONWEALTH AND HUMAN RIGHTS

Formular pentru colectarea de propuneri- ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

Astăzi, 14.02.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, anunţă deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de aprobare a ”Planului anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023”.

Documentul se găsește:

 • pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;
 • la sediul instituţiei: str. Olari, nr. 15, sector 2, București – Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale;
 • proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus procedurii de transparență decizională, se pot depune până la data de: 27.02.2023:

□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: social@social2.ro;

□ prin poştă, pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2, str. Olari, nr. 15, sector 2, București;

□ la sediul instituţiei, la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă,  la adresa str. Olari, nr. 15, Sector 2, București, conform programului de lucru cu publicul: Luni – Joi: 8:30 – 16:00; Vineri: 8:30 – 13:30.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind Planul anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023”.

Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlnirii în care să se dezbată public proiectul ”Planul anual privind măsurile de incluziune socială pentru anul 2023”, în cazul în care acesta este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 27.02.2023 (conform Formularului pentru colectarea de propuneri anexat .pdf  / .doc).

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://social2.ro/transparenta/proiecte-in-consultare/. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoana de contact: Alin Cojocaru, șef serviciu în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – int. 128, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Planul anual privind masurile de incluziune sociala pentru anul 2023

Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023

Regăsiți mai jos propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul  ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023”, înregistrate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în perioada de consultare publică a acestuia.

Formular pentru colectarea de propuneri – EUROPEAN COMMONWEALTH AND HUMAN RIGHTS

Formular pentru colectarea de propuneri- ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

Astăzi, 03.02.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de aprobare a ”Planului de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023”.

Documentul este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și de noile prevederi legislative aduse prin Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Documentul se găsește:

 • pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;
 • la sediul instituţiei: str. Olari, nr. 15, sector 2, București – Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale;
 • proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă al instituţiei.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus procedurii de transparenţă decizională, se pot depune până la data de: 17.02.2023:

□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: social@social2.ro;

□ prin poştă, pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2, str. Olari, nr. 15, sector 2, București;

□ la sediul instituţiei, la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă,  la adresa str. Olari, nr. 15, Sector 2, București, conform programului de lucru cu publicul: Luni – Joi: 8:30 – 16:00; Vineri: 8:30 – 13:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023”.

Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlnirii în care să se dezbată public proiectul ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2023”, în cazul în care acesta este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 17.02.2023 (conform Formularului pentru colectarea de propuneri anexat .pdf  / .doc).

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://social2.ro/transparenta/proiecte-in-consultare/. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoana de contact: Alin Cojocaru, șef serviciu în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – int. 128, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Planul anual de acțiune al D.G.A.S.P.C. Sector 2 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 2 pe anul 2023

Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2022

Regăsiți mai jos propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul  ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2022”, înregistrate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 în perioada de consultare publică a acestuia.

Formular pentru colectarea de propuneri – Ateliere Fara Frontiere

Formular pentru colectarea de propuneri- INBI BALS

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

 Astăzi, 16.08.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de aprobare a ”Planului de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2022”.
Documentul este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și de noile prevederi legislative aduse prin Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Documentul se găsește:

 • pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;
 • la sediul instituţiei: str. Olari, nr. 15, sector 2, București- Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale;
 • proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus procedurii de transparenţă decizională, se pot depune până la data de: 26.08.2022.
□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei: www.social2.ro;
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: social@social2.ro;
□ prin poştă, pe adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2, str. Olari, nr. 15, sector 2, București;
□ la sediul instituţiei, la Serviciul Registratură, Relații cu Publicul, Evaluare Inițială și Arhivă,  la adresa str. Olari, nr. 15, sector 2, București, conform programului de lucru cu publicul: Luni – Joi: 8:30 – 16:00; Vineri: 8:30 – 13:30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2022”.
Pentru cei interesați există posibilitatea organizării unei întâlnirii în care să se dezbată public proiectul ”Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2022”, în cazul în care acesta este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 26.08.2022 (conform Formularului pentru colectarea de propuneri anexat).

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul:  https://social2.ro/transparenta/proiecte-in-consultare/ . Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Persoana de contact: Adriana Griguța, consilier juridic în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu Organizațiile Neguvernamentale, telefon: 021/ 252.22.02 – int. 327, e-mail: strategii.programe@social2.ro

Planul anual de acțiune al D.G.A.S.P.C. Sector 2 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 2 pe anul 2022

ARHIVĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, documentul elaborat este propus spre consultare publică începând cu data de 16.03.2022, pe site-ul instituţiei: https://social2.ro, la rubrica Transparență – Proiecte în consultare. Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la adresa de email:  social@social2.ro, până la data de 25.03.2022.

 

Ultima actualizare in 25 martie 2024

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web