Serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial, au drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale, în cadrul Compartimentului Unități Rezidențiale de Tip Familial, Centrului Maternal „Maria”, Centrului de Servicii pentru Copilul cu Handicap, centrelor de îngrijire și găzduire, precum și în unitățile/centrele rezidențiale ale fundațiilor cu care D.G.A.S.P.C. Sector 2 are convenție de colaborare, în acest sens.

 • Asigură managementul de caz a copiilor protejați în regim rezidential;
 • Efectuează evaluarea iniţială a cazurilor intrate în evidenţa serviciului ;
 • Solicita Comisiei pentru Protecţia Copilui avizul favorabil includerii copiilor hipoacuzici şi cu deficienţi de vedere de la alte judeţe/sectoare în cadrul Centrelor de Îngrijire şi Găzduire „Neghiniţă”, „Colţ Alb” şi „Cantemir”
 • Intocmeste si revizuieste planul indiviudalizat de protectie pentru fiecare caz in parte ;
 • Dupa stabilirea măsurii de protecţie specială – plasament, evalueaza situatia copilului si a familiei sale pentru a pregati reintergrarea copilului in familia naturala sau largita şi menţine legătura cu familia (acolo unde este cazul) ;
 • Asigura si supravegheaza modul de indeplinire al sentinţelor civile pronunţate de instanţele judecătoreşti competente prin care s-au luat decizii privitoare la copiii aflaţi în evidenţa sa, precum şi a hotararilor comisiei pentru protecţia copilui ;
 • Reevaluează cazurile o data la 3 luni sau de câte ori este nevoie şi propune schimbarea/menţinerea măsurii de protecţie specială ;
 • Efectueaza anchete sociale la solicitarea altor institutii pentru solutionarea cazurilor copiilor protejati in unitati administrativ – teritoriale altele decat sectorul 2 ;
 • Organizează și coordonează activitatea Biroului Coordonare Centre, Locuinţe Protejate si Sprijinirea Reintegrarii Familiale si a Compartimentului Unitati Rezidentiale de Tip Familial ;
 • Realizeaza evaluarea detaliata a cazurilor pe care le are in evidenta;
 • Elaborează metodologia de organizare şi funcţionare a fiecărei unitati, regulamentul de ordine interioară, ghidul beneficiarului, programe de activitati, raport lunar de monitorizare a activitatii unitatilor de tip familial;
 • Iniţiază demersuri pentru incheierea de conventii de colaboare, conform SMO;
 • Asigura asistenta psihologica, juridica si sprijin parintilor pentru a pregati revenirea copilului in mediul sau familial;
 • Asigură coordonarea şi monitorizarea activitaţii Centrului Maternal Maria;
 • Evaluarea initiala a solicitarilor de includere in programul Centrelor de Îngrijire şi Găzduire „Colţ Alb, Neghiniţă şi Cantemir”;
 • Evaluarea iniţială a solicitărilor de includere în cadrul C.U.R.T.F. şi a C.S.C.H.
 • Intocmirea planurilor de servicii;
 • Consiliere psihilogica, sociala si juridica privind drepturile copilului si beneficiile sociale prevazute de legislatia in vigoare;
 • Evaluarea dosarelor privind includerea in cadrul S.A.T.R. a beneficiarilor
 • Informarea si orientarea catre servicii de prevenire dezvoltate in comunitate de catre ONG-uri partenere acreditate si licentiate in conditiile legii;
 • copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;
 • cuplurile mamă-copil, în situaţia constatării riscului de abandon al copilului din motive neimputabile mamei,
 • copii/tineri cu disabilităţi senzoriale de văz şi auz, care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special nr. 3 şi Şcolii pentru deficienţi de vedere.

Solicitare scrisă privind stabilirea măsurii de protecţie

 • Acte identitate parinti
 • Certificat nastere copil
 • Certificat de incadrare in grad de handicap copii/parinti
 • Alte acte care sa ateste situatia socioeconomica si psihosociala a familiei (sentinte judecatoresti, adeverinte care sa ateste calitatea de beneficiar de prestatii si servicii sociale)

Șef Serviciu: Mihai Diana

Telefon: 021/314.46.39

Fax: 021/3.14.46.39

Adresa de email sef serviciu: diana.mihai@social2.ro
Adresa de email serviciu: alternative.rezidential@social2.ro

Adresa: Str. Dimitrie Racovita nr 22 sector 2 Bucuresti ( Parcul Izvorul Rece )

 • Luni- joi 830-1600
 • Vineri 830-1300

Ultima actualizare in 22 noiembrie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web