„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”

Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces

Prin Ordinul nr. 721/2019 a fost aprobată Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar prin Ordinul nr. 1263/2019 a fost aprobată Metodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.
Tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces sunt produse de asistare inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizate de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru: participare, protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități, prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.
Astfel, persoanele adulte încadrate în grad de handicap pot beneficia de o subvenție sub forma unui voucher în valoare maximă de 23.000 lei în vederea achiziționării produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se găsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare. (click aici pentru a vizualiza lista)

CINE POATE ACCESA ACEST PROGRAM?

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate
  2. sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au un loc de muncă în prezent (someri indemnizați și neindemnizați conform Legii nr.76/2002);
  3. au vârsta de muncă (între 18 ani și până în vârsta legală de pensionare).

CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus se prezintă la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 2 având sediul în București, Str. Spătaru Preda nr. 12, (corp clădire A), Sector 5, în programul de lucru Luni, Marți și Joi între orele 800-1630, Miercuri între orele 800-1830 și Vineri între orele 800-1400 (mijloace de transport STB tramvaiul 11 si 25, stația Spătaru Preda) cu următoarele documente:

  • carte de identitate;
  • adeverință medicală;
  • ultimul document de studii.

Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 2 înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.
Persoana cu dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități (informare, consiliere și mediere) asigurate de ALOFM.

CE FAC MAI DEPARTE?

Persoana cu dizabilități se prezintă la D.G.A.S.P.C. Sector 2 unde depune următoarele documente:

  • cererea pentru acordarea voucherului (document tip) în original; (click aici pentru a descărca)
  • certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa în copie;
  • recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (document tip) în original;(click aici pentru a descărca)
  • acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de ALOFM, însoțit de Planul individual și după caz, informarea în vederea angajării sau contractul individual de muncă în copie;
  • angajamentul (click aici pentru a descărca) că nu înstrăinează produsul asistiv în original (se va completa în 3 exemplare).

Dosarele complete se înregistrează la oricare din sediile D.G.A.S.P.C. Sector 2 cu următoarele date de contact:

  • Serviciul Asistență Socială Baicului cu sediul în București, Str. Heliade Între Vii nr. 36, Sector 2, telefon 021.241.23.30;
  • Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine cu sediul în București, Str. Glinka nr. 7A, Sector 2, telefon 031.405.07.83;
  • Serviciul Asistență Socială Pantelimon cu sediul în București, Bld. Basarabia nr. 90, Sector 2, telefon 021.250.06.61;
  • Serviciul Asistență Socială Silvestru cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 132, Sector 2, telefon 021.252.19.70.

CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?

• Ulterior validării dosarelor ANPD tipărește și transmite voucherele către DGASPC Sector 2 care le distribuie către titulari împreună cu chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor (document tip);

CE FAC CU VOUCHERUL?

• Persoana cu dizabilități, titularul voucherului, prezintă voucherul furnizorului de tehnologii asistive și primește produsul din Lista cu produse;
• Persoana cu dizabilități va transmite către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în termen de 6 luni de la achiziționarea produsului asistiv chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarilor.

ALTE INFORMAȚII DESPRE VOUCHER

• Voucherul are o valabilitate de 6 luni, este nominal și netransmisibil și va fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
• Voucherul este utilizat doar la operatorii economici-furnizori/ producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul www.anpd.gov.ro
• În cazul neutilizării voucherului în perioada de valabilitate acesta este predat la D.G.A.S.P.C. Sector 2, iar persoana cu dizabilități poate solicita eliberarea unui nou voucher cu menținea că se va relua procedura de acordare.

Pentru orice alte informații cu privire la procedura de acordare a voucherelor vă invităm să contactați
Serviciul Prevenire Marginalizare Socială de Luni până Joi între orele 9.00-16.00 și Vineri între orele 9.00-13.30 la numărul 021.310.14.29.

Ultima actualizare in 31 octombrie 2019

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web