Anunțului de selecție a unui psiholog, membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2

Anunt-Selectie-Psiholog-2021-08-19

 • 1 psiholog

 Cerințe specifice de participare la selecție:

 • Studii de specialitate: diplomă de licență în psihologie;
 • dovada că este înscris în Colegiul Psihologilor din România, cu drept de liberă practică;
 • experiență de minim 3 ani în domeniu;
 • experiență de lucru cu persoanele cu dizabilități constituie avantaj;
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 • capacitate de lucru în echipă şi independent;
 • promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
 • asumarea responsabilităţii;
 • păstrarea confidenţialităţii;
 • corectitudine şi fidelitate;
 • flexibilitate şi adaptabilitate;

ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE

 

 1. Verificarea administrativă a dosarelor – 1 zi lucrătoare.

Această etapă este eliminatorie, iar pentru a fi admis în etapa următoare, candidatul trebuie sa depună un dosar de candidatură care să conțină toate documentele solicitate, în formatul indicat, să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de selecție, cu respectarea formalităților și a termenelor prevăzute în anunțul de selecție.

Se vor califica în următoarea etapă numai candidații care au obținut calificativul „admis“.

 

 1. Analizarea documentelor depuse – 1 zi lucrătoare.

Cv-urile depuse de către candidați vor fi evaluate în conformitate cu grilele de evaluare prezentată în Anexe (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3). Se vor avea în vedere vechimea în domeniul solicitat, experiența profesională în domeniul solicitat, experiența în activități similare, experința în lucru cu persoane cu dizabilități.

Rezultatele verificării administrative  și analizării documentelor vor fi afișate pe pagina de internet a instituției – www.social2.ro.

Pentru a fi declarat “admis” punctajul minim este de 15 puncte.

 

III. Sesiunea de interviuri pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea rezultalelor după analizarea documentelor depuse de candidați.

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII

Interviul va avea loc la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București.

 

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

 1. Depunerea dosarelor: dosarele de participare se depun prin intermediul oficiilor poștale/firmelor de curierat sau prin email la adresa adulți@social2.ro, actele solicitate fiind depuse, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul instituţiei: www.social2.ro. Data limită de depunere a candidaturii: 02.09.2021, orele 16:00.
 2. Analizarea documentelor depuse se va desfășura în perioada: 03.09.2021 – 06.09.2021 – 2 zile lucrătoare, iar afișarea rezultatelor după verificare va avea loc în data de 07.09.2021 – 1 zi lucrătoare
 3. Sesiunea de interviuri individuale pentru primii trei candidați clasați – pentru persoanele declarate „admis” după analizarea documentelor va avea loc în data de 10.09.2021, iar afișarea rezultatelor după sesiunea de interviuri va avea loc în data de 13.09.2021 – 1 zi lucrătoare. Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selectie, în termen de 1 zi lucrătoare – 14.09.2021.
 4. Candidatii vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului și va fi publicată lista finală pe pagina web a instituției, în termen de 2 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor – 16.09.2021.

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 • Pentru selecția membrilor Comisiei, dosarul va cuprinde următoarele documente:

 

 • Opis al documentelor existente la dosar;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă;
 • adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul cu originalul documentului nu mai târziu de data și organizarea interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • certificatul de integritate comportamentală (în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare);

 

 

Candidații desemnați admiși vor prezenta actele (C.I., diplomele de studii, carnetul de vechime în muncă și/sau adeverința de vechime în muncă) și în original pentru conformitate la sesiunea de interviuri.

 

DATE CONTACT:

Persoană de contact: Coralia Constantin – Șef Serviciu SSCEPAH

Tel. 0770 799 706

Site: www.social2.ro

Adresă e-mail: comisie.adulti@social2.ro

 

 

Anexa nr. 1 la Procedură

 

Funcţia conform Procedurii de selecţie: PSIHOLOG
Criterii de evaluare Punctaj maxim criteriu/subcriteriu
1 Studii  
Studii universitare finalizate cu diplomă de licență – psihologie 5
Masterat 10
Doctorat 15
2 Experiență profesională  
3 ani 5
3 – 5 ani 10
5 – 10 ani 15
Peste 10 ani 20
3 Experiență în lucru cu persoane cu dizabilități  
3 ani 5
3 – 5 ani 10
5 – 10 ani 15
Peste 10 ani 20

 

Ultima actualizare in 19 august 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web