COMUNICAT DE PRESĂ

 AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Primăria sectorului 2 acordă cetățenilor beneficiile legale pentru  încălzirea locuinței

În sezonul rece 2018-2019 pentru un număr de 209 de familii şi persoane singure cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 2 a fost stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

(30 octombrie 2019)

Ajutorul pentru încălzirea locuinței a venit în sprijinul locuitorilor Sectorului 2, aflaţi în risc de marginalizare socială. Acordarea acestui tip de beneficiu „are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.”Această măsură de sprijin face parte din politicile şi strategiile de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei. Acordarea de sprijin familiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror alte persoane aflate în nevoie a fost şi rămâne o prioritate pentru noi”, a declarat Mugur Mihai Toader, edilul Sectorului 2.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței reprezintă o măsură de sprijin suportată din bugetul de stat și/ sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și se acordă în baza OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare precum și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin sezon rece „se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor”.

Cum se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2019-2020

 1. Pentru a putea beneficia de ajutor pentru întreaga perioadă a sezonului rece (noiembrie 2019-martie 2020) cererile trebuie depuse până cel târziu la data de 20.11.2019. După această dată, pentru cererile depuse până la data de 20 ale lunii ajutorul va fi acordat începând cu luna respectivă, iar pentru cererile depuse după data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat începând cu luna următoare.
 2. La data prezentei la nivelul sectorului 2 cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se pot depune la sediile D.G.A.S.P.C. Sector 2, după cum urmează:

Serviciul Asistență Socială Baicului

Adresa Str. Heliade Între Vii nr. 36, Sector 2, București

Telefon: 021.241.23.30, 031.405.89.77

Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine

Adresa: Str. Glinka nr. 7A, Sector 2, București

Telefon: 031.405.07.83

Serviciul Asistență Socială Pantelimon

Adresa: Bld. Basarabia nr. 90, Sector 2, București

Telefon: 021.250.06.61

Serviciul Asistență Socială Silvestru

Adresa: Calea Moșilor nr. 132, Sector 2, București

Telefon: 021.250.06.61

Această măsură a fost adoptată pentru a veni în sprijinul cetățenilor aceștia având posibilitatea de a depune cererile la sediile aflate în proximitatea locuinței.

Formularele completate, însoţite de actele doveditoare, se depun la sediile D.G.A.S.P.C. Sector 2 mai sus menționate, individual sau prin reprezentantul asociaţiei, după următorul orar: Luni – Joi: 800 – 1600 și Vineri 800 – 1400.

 1. Ajutoarele se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară, precum şi de acte doveditoare privind dreptul de folosinţă al locuinţei, în condiţiile legii, ori privitoare la bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Cine poate solicita acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 1. Persoanele care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pot fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă cu respectarea listei bunurilor ce conduc la excluderea acordări ajutorului pentru încălzirea locuinţei, printre care: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane peste limitele prevăzute de lege, bunuri mobile aflate în stare de funcţionare (autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani), diverse categorii de autovehicule, ambarcaţiuni şi utilaje (agricole, de prelucrare agricolă sau de prelucrat lemnul), depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, precum şi terenuri/animale şi/sau păsări cu valori nete de producţie anuală limitate de lege.
 3. Limitele de venit pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt următoarele:

RADET:

 • Familie – 786 lei/membru;
 • Persoană singură – 1.082 lei.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzire energia termică în sistem centralizat, ajutorul se acordă prin compensare procentuală în funcție de veniturile de mai sus.

GAZE NATURALE:

 • Familie – 750 lei/membru;
 • Persoană singură – 750 lei.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzire gaze naturale, ajutorul se stabilește în funcție de venituri.

LEMNE:

 • Familie – 750 lei/membru;
 • Persoană singură – 750 lei.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzire lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul se stabilește în funcție de venituri.

ENERGIE ELECTRICĂ:

 • Familie – 750 lei/membru;
 • Persoană singură – 750 lei

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzire energie electrică, ajutorul se stabilește în funcție de venituri.

AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI în perioada sezonului rece 2018 – 2019

În perioada sezonului rece 2018-2019, pentru un număr de 209 de familii şi persoane singure din Sectorul 2 a fost stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acest beneficiu social este finanțat de la bugetul de stat, cu excepția ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri acordat persoanelor beneficiare de ajutor social care este finanţat din bugetul local. Ajutoarele se acordă în baza OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare precum și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Toate informațiile cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt publicate pe pagina web a instituției www.social2.ro la secțiunea „Noutăți/ știri”, unde pot fi descărcate formularele necesare completării dosarului pentru arobarea ajutorului, tabelul cu valorile compensărilor, respectiv ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, lista completă a bunurilor care conduc la neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și lista completă a documentelor justificative.

Ultima actualizare in 16 iulie 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web