Centrul de zi „Sf. Pantelimon”  are ca obiectiv principal asigurarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale copilului, contribuind prin serviciile desfşăurate în cadrul centrului la prevenirea abandonului/eşecului şcolar, cu scopul de a preveni marginalizarea şi de a îmbunătăţi performanţele şcolare ale copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar.

Centrul de zi „Sf. Pantelimon” are ca obiectiv specific prevenirea abandonului/eşecului şcolar pentru realizarea căruia centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:

–  informarea cu privire la oferta de servicii sociale acordate prin intermediul centrului;

–  evaluarea şi reevaluarea periodică a beneficiarilor;

–  elaborarea, implementarea şi monitorizarea implementării planului de servicii (PS) şi    programului   personalizat de intervenţie (PPI);

–  realizarea de activităţi educative, recreative şi de socializare;

–  asigurarea de programe de educaţie nonformală și informală;

–  asigurarea măsurilor de igienă şi prevenire şi control al infecţiilor;

–  asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor;

–  alte activităţi specifice protecţiei copilului.

Centrul de zi „Sf. Pantelimon” oferă beneficiarilor următoarele activităţi:

–  educaţie nonformală și informală,

–  supraveghere şi suport în procesul de învăţare,

–  recreere–socializare,

–  consiliere psihologică individuală și de grup,

–  dezvoltare personală,

–  dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,

–  realizarea de activităţi educative, recreative şi de socializare;

–  sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi „Sf. Pantelimon” sunt

– copiii din comunitatea locală aSectorului 2, aflaţi în risc de abandon/eşec şcolar;

– copiii din familii monoparentale cu venituri mici;

– reprezentanţi legali sau persoane care au în îngrijire copii şi nu dispun de venituri suficiente  pentru îngrijirea şi creşterea armonioasă a acestora.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CENTRUL DE ZI „SF. PANTELIMON”:

– cerere înscriere în cadrul centrului completată de părinte/tutore legal al copilului;(  Cerere tip de inscriereCerere tip de retragere )

– copie C.I. al părintelui/tutore legal al copilului;

– copie certificat naştere copil;

– copie acte stare civilă (certificat căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat deces);

– adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru copilul care urmează să fie înscris în cadrul centrului de zi, cu menţiunea – Apt pentru colectivitate;

– adeverinţă care atestă veniturile salariale pentru părinţii (familia lărgită)/reprezentanţii legali ai copilului (cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, sporuri sau alte drepturi de natură salarială), alte dovezi de venit (talon de şomaj, talon de pensie, alocaţie de stat, etc.);

– adeverinţă de la Administraţia Financiară pentru părinţii/reprezentanţii legali care nu realizează venituri;

– recomandarea şcolii la care învaţă elevul privind starea de risc de abandon/eşec şcolar în care se află elevul.

Șef Centru – Centru de Zi „Sf. Pantelimon” : ANGELA RĂDOI

Telefon Șef Centru :0786 273 120

Centru de Zi „Sf. Pantelimon”:  – 031 413 62 11

Adresa de email serviciu: complexul.pantelimon@social2.ro

Adresa: Sos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București

Luni – Joi : 0800 – 1630 ;

Vineri: 0800 – 1400 .

Ultima actualizare in 22 septembrie 2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web