MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE ELEVI CEI MAI DEFAVORIZAŢI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN EDUCAŢIONAL PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE

MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE ELEVI CEI MAI DEFAVORIZAŢI CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN EDUCAŢIONAL PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALETICHETE SOCIALE ÎN VALOARE DE 500 LEI PENTRU ELEVII DIN SECTORUL 2
Direcția Generala de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 anunță că persoanele interesate pot trimite solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 .
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat vor beneficia de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar, după cum urmează:
 preșcolar (grădiniță), cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 284 lei.
 primar și gimnazial, cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 1115 lei.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe.
Se încadrează persoanele care:
• au domiciliul/reședința pe raza sectorului 2;
• au venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari);
• fac dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală (învățământul primar sau gimnazial);
Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la una dintre următoarele adrese :
• Serviciul Asistență Socială Baicului – Str. Heliade între Vii nr. 36, Sector 2- baicului@social2.ro ;
• Serviciul Asistență Socială Mașina de Pâine – Str. Glinka nr. 7A, Sector 2, masinadepaine@social2.ro ;
• Serviciul Asistență Socială Pantelimon – Bld. Basarabia nr. 90, Sector 2 pantelimon@social2.ro ;
• Serviciul Asistență Socială Silvestru – Calea Moșilor nr. 132, Sector 2 silvestru@social2.ro ;
• Sediul DGASPC Sector 2 – Str. Olari nr. 15, Sector 2 social@social2.ro .
Documentele care însoțesc cererea:
• Cerere – Declarație pe propria răspundere.
• acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal ( în original și copie);
• certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
• adeverință grădiniță/școală;
• certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
• acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
După caz pot depune:
• documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
• certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
• hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);
Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, ce se regăsesc în evidențele DGASPC Sector 2, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.
Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada următoare până în data de 14.09.2020, urmând ca DGASPC Sector 2 să înainteze lista beneficiarilor către Instituția Prefectului până la data de 15.09.2020. Ulterior DGASPC Sector 2 are va actualiza lunar lista beneficiarilor și o va înainta Instituției Prefectului Municipiului București.
Astfel sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista beneficiarilor din luna următoare depunerii cererii.
Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.310.14.29.
School Supplies Welcome Back School Poster 09092020

Ultima actualizare in 1 octombrie 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web