Începând cu data de 28.06.2016 ora 0700, D.G.A.S.P.C. Sector 2 distribuie produse alimentare din fondurile Uniunii Europene, pentru persoanele defavorizate domiciliate în Sectorul 2, care se încadrează în următoarele categorii:

 • familii şi persoane singure care beneficiază de ajutor social;
 • familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • şomeri neindemnizaţi, înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi şomeri cu indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de până la 450 lei inclusiv;
 • pensionari beneficiari de indemnizaţie socială şi pensionarii cu venituri din pensii sau din pensii cumulate sub 450 lei/lună inclusiv;
 • persoane beneficiare de drepturi speciale, dacă nu realizează alte venituri şi al căror cuantum cumulat se află sub 450 lei/lună inclusiv;
 • persoane cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
 • persoane fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană inclusiv şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menţionate anterior.

 

Produsele alimentare sunt distribuite de luni până duminică, în intervalul orar 0700 ‑ 1900, la centrele situate la următoarele adrese:

 • Basarabia nr. 151, Sector 2 (în incinta Pieţei Morarilor);
 • Gării Obor nr. 12, Sector 2;
 • Şos. Pantelimon nr. 255, Sector 2.

 

Ajutoarele alimentare alocate fiecărui beneficiar sunt ambalate în 2 cutii cu un conţinut identic. Fiecare cutie conţine următoarele produse alimentare:

 • Făină albă de grâu – 1kg (1 pungă)
 • Mălai – 2kg (2 pungi)
 • Paste făinoase – 0,4kg (1 pungă)
 • Ulei – 2l (2 sticle plastic)
 • Zahăr – 1kg (1 pungă)
 • Conservă carne vită – 0,3kg (1 cutie metalică)
 • Conservă pateu de ficat de porc – 0,2kg (1 cutie metalică)
 • Orez – 1kg (1 pungă)
 • Conservă pastă de tomate – 0,4kg (1 cutie metalică)
 • Fasole boabe – 0,5kg (1 pungă)

 

Familiile beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 sau alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 primesc ajutoare alimentare pentru toţi membrii familiei.

Alimentele se ridică de către beneficiari numai după prezentarea actului de identitate, în original, sau de către reprezentanţii legali ai acestora numai după prezentarea ambelor acte de identitate, în original (beneficiar şi reprezentant legal).

Produsele pot fi ridicate de un reprezentant al persoanei beneficiare numai după prezentarea ambelor acte de identitate, în original (beneficiar şi reprezentant).

 

Pentru persoanele singure, nedeplasabile, Primăria Sectorului 2 asigură transportul la domiciliu a produselor alimentare, pe baza programării telefonice prealabile, la numărul 031.405.89.70.

Programările telefonice se vor înregistra de luni până joi, în intervalul orar 900-1600, iar vineri între orele 900 – 1400. Transportul la domiciliu va fi anunţat telefonic cu cel puţin 24 ore înainte de livrarea produselor.

 

 

Persoanele care nu se regăsesc pe listele nominale dar, la data distribuirii, se încadrează în categoriile enunţate mai sus, vor fi incluse pe liste suplimentare ulterior prezentării documentelor care atestă calitatea de beneficiar, documente precizate în următorul tabel:

 

CATEGORII DE BENEFICIARI ACTE DOVEDITOARE
·        familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social, drept stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ·        dispoziţia scrisă a primarului

sau

·        mandatul poştal pentru plata drepturilor

·        familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare ·        dispoziţia scrisă a primarului

sau

·        mandatul poştal pentru plata drepturilor

·        şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar de până la 450 lei, stabilit conform prevederilor legale în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ·        carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale

sau

·        mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar

·        şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ·        adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj
·        pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv ·        decizia de pensie

sau

·        mandat poştal pentru plata drepturilor

·        pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009 ·        decizia de pensie

sau

·        mandat poştal pentru plata drepturilor

·        persoanele beneficiare de drepturi speciale*, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv. ·        mandat poştal pentru plata drepturilor
·        persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii ·        certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat
·        persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană inclusiv şi nu se încadrează în niciuna din categoriile prezentate anterior ·        adeverinţă eliberată de D.G.A.S.P.C. Sector 2 care atestă calitatea persoanei de beneficiar al programului POAD 2015/2016, stabilită prin dispoziţie scrisă a primarului

 

*Drepturile speciale sunt stabilite în baza următoarelor legi:

 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000
 • Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 341/2004
 • Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 

 

Ultima actualizare in 16 iulie 2020

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web