Serviciul de evaluare complexa a copilului asigura interesul superior al copiilor cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare socio-şcolară care necesită încadrarea într-un grad de handicap, prin garantarea şi respectarea drepturilor acestora.

Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati este infiintat in temeiul art. 21 din HG 1437/2004 (privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului) si are urmatoarele atributii:

 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învaţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
 • întocmeste raportul de evaluare complexă;
 • întocmeste planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;
 • propune Comisiei de Protecţie a Copilului încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap sau dupa caz, stabilirea unei măsuri de protecţie
 • urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi aprobat de comisie;
 • efectuează reevaluarea anuala a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13.12.2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str. Heliade între Vii, nr. 36, Sector 2.

 • Identificarea beneficiarilor
 • Activităţi de planificare şi monitorizare a intervenţiilor şi serviciilor pentru copil şi familie

Copiii cu dizabilităţi care necesită încadrarea într-un grad de handicap si domiciliaza pe raza sectorului 2, Bucuresti

 1. Certificat medical tip A5 eliberat de unităţiile sanitare abilitate, desemnate de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti și scrisoare medicală de la medicul specialist – original;
 2. Fișa de evaluare psihologică, după caz, eliberată de psihologii cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat, în condițiile legii (tipizat);
 3. Buletinele, cărţile de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali – original si copie;
 4. Certificatul de nastere al copilului – original si copie;
 5. Cartea de identitate a copilului – original si copie (daca a implinit 14 ani);
 6. Certificatul de casatorie al parinţilor (deces – daca e cazul) – copie;
 7. Adeverinta de elev și fișa de evaluare psihopedagogică (tipizat)
 8. Documente care să ateste situaţia juridică a copilului (hotărâri de divorţ şi incredinţare, hotărâri de plasament, adopţie sau tutelă, etc.) – copie;
 9. Documente medicale care să ateste afecţiunile de care suferă copilul (externări, internări, carnete de sanatate, tomografii, ecografii, audiograme, analize, control oftalmologic, etc.) – copie;
 10. Adeverinte de venit (ambii parinti/reprezentanţi legali);
 11. Act de spatiu locativ – copie;
 12. Fişa medicală sintetică completată de medicul de familie al copilului (tipizat)
 13. Certificat de orientare școlară ( după caz)-copie
 14. Adeverință eliberată de specialiștii cu care copilul face terapiile de recuperare/reabilitare, din care să reiasă tipul de terapie, perioada și frecvența.

Șef Serviciu: Luminița Iacob

Telefon: 0770801251
sau  031.405.89.96

Adresa de email sef serviciu: luminita.iacob@social2.ro
Adresa de email serviciu: evaluare.complexacopii@social2.ro

Adresa: Calea Mosilor nr. 229

 • LUNI 900 -1300
 • MARTI 1300 -1600
 • MIERCURI 900 -1300
 • JOI 1300 -1600

Ultima actualizare in 5 aprilie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web