Director Executiv – Directia Management Informational

Sebastian Constantin Stan
sebastian.stan@social2.ro
021 252 22 02 – Int. 110
Curriculum Vitae

Direcția Management Informațional este un compartiment funcțional în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, este subordonată directorului general și are rolul de a coordona și asigura managementul programelor, strategiilor, analizelor statistice, realizate sau elaborate la nivelul instituției precum și de a coordona activitatea compartimentelor din subordine.

Direcția Management Informațional coordonează și gestionează activitatea compartimentelor din subordine respectiv: Serviciul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţia cu Organizaţiile Neguvernamentale, Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale și Control Intern, Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială, Serviciul Sisteme Informatice, Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul, Evaluare Iniţială și Arhivă care are în subordine Compartimentul Secretariat.

Direcția Management Informațional iniţiază promovează, conduce, monitorizează şi evaluează proiectele  cu finanţare naţională şi/sau internaţională derulate la nivelul instituţiei, conform prevederilor şi normelor specifice, utilizează metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare, gestionează asistenţa financiară nerabursabilă comunitară pentru proiectele proprii.

Direcția Management Informațional coordonează activitatea de raportare a indicatorilor statistici conform legislaţiei în vigoare, la nivelul instituţiei, gestionează fluxul de management al documentelor, coordonează activitatea de realizare de parteneriate, convenţii, colaborări cu parteneri instituţionali, asociaţii neguvernamentale, stabileşte resurse generate, prin extinderea relaţiilor de cooperare. Optimizează procesele conexe de evaluare şi monitorizare prin înglobarea proceselor de implementare şi gestionare a elementelor de strategie, planificare, cercetare şi documentare, constatarea rezultatelor, aplicarea controlului prim măsuri corective.

Direcția Management Informațional coordonează activitatea privind controlul intern managerial, aplicat la nivelul instituţiei, coordonează activitatea privind dezvoltarea şi diversificarea sistemului de asistenţă socială prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor, prin definirea activităţilor corespondente şi a rezultatelor aferente şi dezvoltarea capacităţilor de inovare a nivelului de performanţă.

Direcția Management Informațional coordonează activitatea privind dezvoltarea pachetelor informatice de instruire şi platforme integrate pentru publicul beneficiar.

Direcția Management Informațional coordonează activitatea de promovare şi diseminare a facilităţilor la nivelul instituţiei prin întocmirea comunicatelor de presă, organizarea de evenimente, parteneriate, organizare şi derulare vizite de studiu în vederea asimilării bunelor practici în domeniu.

Direcția Management Informațional coordonează activitatea privind gestionarea fondului arhivistic la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web